Din sumar

Ne-a sosit la redacție revista POESIS (un număr triplu, 321-322-323, anul XXX, septembrie 2019), care apare la Satu Mare. Editorialul este semnat chiar de directorul publicației, D. Păcuraru, și are o explicită temă din actualitatea politică (alegerile prezidențiale). Cronica literară este susținută de George Vulturescu, redactorul șef al Poesis-ului, și este consacrată unor volume de poezie ale unor autori din generațiile mai noi. Tot sub semnul cronicii literare stau și comentariile critice semnate de Alexandru Zotta (despre volumul Influențe shakespeariene în sonetul eminescian de Teodora Elena Weinberger), Delia Muntean (despre Mitteleuropa periferiilor de Cornel Ungureanu) și Emma Mihăiescu (despre Cerul, în direct de Adam Puslojic). În paginile revistei este marcată aniversarea poetului Olimpiu Nușfelean și, sub titlul Vara cărților de poezie, ni se oferă o cuprinzătoare și utilă semnalare a unui număr important de volume de versuri apărute în acest an. Ana Sîrghie scrie despre „pecetea triunghiului București-Paris-Buenos Aires în destinul literar al Alinei Diaconu“. Am reținut și eseurile publicate de Gheorghe Glodeanu, Eugeniu Nistor și Dragoș Niculescu. Grupaje semnificative de poezie îi au autori, între alții, pe Gellu Dorian, Virgil Mihaiu, Miruna Mureșanu, Angela Baciu, Emilian Mirea și Denisa Crăciun. O rubrică remarcabilă este cea intitulată Ne-au fost aproape, care adună mici texte despre Poesis sau texte publicate în Poesis, aparținând unor scriitori astăzi dispăruți și care s-au numărat printre colaboratorii revistei: Ștefan Baciu, Mihai Ursachi, Laurențiu Ulici, Cezar Baltag, Petre Stoica, Matei Călinescu, Cristian Simionescu, Alexandru Mușina. Nu putem să încheiem această prezentare fără să menționăm albumul „Resturile de beton ale trecutului“, unde sunt reproduse foarte expresive fotografii (expuse de Oana Păcurar), care depun mărturie despre valori arhitecturale sătmărene. E de apreciat revista culturală din Satu Mare care joacă un rol cultural important în această septentrională parte de țară.