Apariții editoriale

Semnalăm câteva apariții editoriale primite recent la redacție. La Editura Tracus Arte, Livius Ciocârlie publică ediția a doua, revăzută și adăugită a cărții sale admirabile Mari corespondențe. Despre această construcție textuală a sa, autorul notează subtil: „Dacă o singură scrisoare ajunge pentru ca relația literară să se stabilească, un mănunchi de scrisori sau, și mai bine, corespondența de o viață formează întotdeauna, adunată, un roman. Prin forța lucrurilor, corespondența cuprinde durată, prefaceri, creștere ori declin, irosirea trecutului, rupturi. Mai «modernă» decât numeroase romane, îndeosebi balzaciene – sau sărac balzaciene, căci Balzac, ca orice scriitor mare, iese de multe ori din tiparul său –, mai modernă deci, corespondența nu are Sens – ci doar o mulțime se sensuri risipite –, dar poartă destin.“ * De la Cluj ne sosește un volum prețios: Viața literară în imagini 1949-2019, editat la împlinirea a 70 de ani de existență a Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor și a revistei Almanahul literar/ Steaua. Albumul, alcătuit de Irina Petraș, conține și un CD care pune laolaltă cele cinci „volume identitare“ pe care filiala le-a publicat din 2005 și până în prezent și prin care se legitimează convingător. Bine ar fi dacă exemplul clujean ar fi urmat și de celelalte filiale ale USR. * Claudiu Soare tipărește la Editura frACTalia un interesant volum de eseuri, Omul fără vis și Republica din Eden. * În colecția Cantos a Editurii Junimea, apare o culegere de poeme de Ioan Radu Văcărescu, Pescar de cuvinte, cu un cuvânt însoțitor de Al. Cistelecan, iar la Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca, Maria Olteanu publică tot un volum de poezii intitulat Milkomeda. * În fine, am primit și două cărți ale poetului Florentin Palaghia: Au-delà du grande vide (editată de Société des Écrivains și tradusă în franceză de Miron Kiropol) și o antologie din lirica sa în limba germană, Im Garten der düsteren Wolken, în traducerea lui Christian W. Schenk.