Universitatea captivă – deocamdată două volume

Un interesant și de remarcat proiect editorial aduce în prim plan condiția unora dintre principalele centre universitare românești din primele două decenii comuniste, atât de dramatice în dinamica lor. La origine o teză de doctorat, sistematizată, înțelegem, diferit față de materialul originar cu ocazia declinării sale editoriale, acest proiect de cercetare poartă semnătura lui Dănuț Doboș și adună, sub titlul Universitatea captivă, o materie importantă de istorie (instituțională, academică, cu o necesară încadrare politică) care privește modernitatea comunistă a sistemului de învățământ superior din România. Cu un aparat eseistic minimal, Universitatea captivă aduce în discuție, în primele două volume, mai ales date, fapte și documente pentru intervalul 1945-1964 care privesc universitatea ieșeană (pentru primul volum), universitatea bucureșteană și universitatea clujeană (pentru al doilea volum). Demersul de cercetare efectuat de Dănuț Doboș survolează modalitățile, și implicațiile profunde ale acestora, prin care mediile universitare au intrat „treptat sub controlul Partidului Comunist și al regimului comunist ateu, cu toate gravele urmări și implicații ale unei atari evoluții. Demersul politizării a dereglat profund funcțiile tradiționale ale Universității: științifice, culturale, etice, sociologie, precum și raporturile acesteia cu statul și societatea“. Cele două volume au apărut la editura ieșeană Vasiliana 98 și, din câte înțelegem, vor fi urmate de încă unul, din aceeași serie tematică. De urmărit – și primele două volume, și continuarea acestora!