Titluri noi

Titluri noi, pe care le-am primit la redacție în această vară și pe care ne grăbim să le semnalăm cititorilor: Omeneasca și ticăloasa prostie, un volum de publicistică și eseuri, care apare la Editura Junimea, sub semnătura lui Traian Ștef. Autorul își justifică ingenios titlul cărții, apelând la un articol de Ion Ceparu, publicat în anul 1933, într-o revistă din Beiuș, Observatorul : Se știe că lumea e dată pe mâna proștilor și a nebunilor. E atât de mare puterea prostiei și a nebuniei – a întunericului – încât, vorba unui poet german, împotriva ei zadarnic luptă chiar zeii cei nemuritori…“ * Editura Școala Ardeleană tipărește o culegere prețioasă de texte, alcătuită de Irina Petraș, cu titlul 70, menită să marcheze cei 70 de ani de existență ai Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor, a cărei istorie se împletește cu istoria publicațiilor clujene Almanahul literar și Steaua. Cartea reunește amintiri și evocări semnate de importanți scriitori ardeleni, repere cronologice, o trecere în revistă a evenimentelor culturale organizate de Filială în perioada 2005-2019 și o addenda la rândul său interesantă. * Horia Gârbea e prezent editorial cu un nou volum de proză, Plăcinte cu ighemonicon, care vede lumina tiparului la Editura Neuma, de care scriitorul este atât de legat. * De la Editura Limes, primim o lucrare a reputatului medievist Bruno Nardi, Dante și cultura medievală, a cărei primă ediție a apărut în anul 1941; traducerea în limba română îi aparține lui Ioan Milea. * La Editura Institutul European, apare Vămile albastre de Emil Belu, prezentat pe coperta a patra de Livius Ciocârlie: „Vămile albastre este cartea unui autor cu mare poftă de viață și de lectură pe care, scriind, le conjugă cu talent.“