Două publicații

Prezentăm în acest număr două publicații literare care apar în țară. Discobolul este cunoscută ca revista grupării literare de la Alba Iulia: Aurel Pantea, Cornel Nistea, Mircea Stâncel și colaboratorii lor. În numărul triplu 256-257-258 din aprilie-mai-iunie 2019, ne-au reținut atenția: „O încercare de anamneză literară“ de Vasile Dan, paginile despre Grecia semnate de Ion Pop și așezate sub genericul Homo viator, dosarul Premiului Național de Poezie „Lucian Blaga“, o selecție din poemele citite la Gala Poeziei Române Contemporane din acest an, temele la alegere unde-i regăsim pe Constantin Cubleșan, Mircea Bârsilă, Dragoș Niculescu, Ion Buzași și Ștefan Manciulea, rubrica de comentarii critice Cărți, cronici, autori, susținută de Iulian Boldea, Paul Aretzu și Cornel Nistea, poeziile lui Cassian Maria Spiridon, prezentarea de către Al Cistelecan a antologiei de versuri Așa cum spuneam, moartea de Aurel Pantea, Piața cărților de Mircea Stâncel, marcarea centenarului Ion D. Sîrbu prin articole semnate de Nicolae Oprea și Dumitru Velea, traducerile din poezia franceză datorate Soniei Elvireanu și aniversările a doi autori ardeleni, Constantin Cubleșan și Silvia Beldiman. Cum se observă chiar din simpla parcurgere a sumarului, revista Discobolul oferă cititorilor săi semnături și texte de calitate, care-i justifică rolul relevant pe care-l joacă pe scena literară națională.

Tomisul Cultural este, așa cum indică și numele său, o publicație care apare la Constanța. Ea își datorează existența pasiunii și efortului unui singur om, Iulian Talianu. Revista, născută așadar din atașamentul încăpățânat al acestuia pentru ceea ce este valoros în literatura noastră, e de comparat cu un salon unde se reunesc numele nobile ale literaturii române de astăzi. Așa că, dacă un cititor sau altul are dorința să-i întâlnească pe unii dintre cei mai însemnați scriitori români contemporani, n-are decât să-i caute aici și îi va găsi. Astfel, numărul 16 de anul acesta, pe care l-am primit la redacție, se deschide cu un poem frumos de Ovidiu Genaru și, așa cum se deschide, așa continuă, cu literatură de calitate: o pagină de poeme de Ileana Mălăncioiu, un fragment de roman de Dan Stanca, un eseu de Andrei Marga, note de călătorie (iarăși) de Ovidiu Genaru, versuri și proză de Ștefan Mitroi, un poem în manuscris de Emil Brumaru, poeme de Ion Cocora, o pagină de proză a unuia dintre scriitorii tineri foarte promițători, Tudor Ganea, un dialog al lui Iulian Talianu cu Gabriela Adameșteanu, un text de istorie literară intitulat „Un triunghi amoros: Caragiale-Veronica-Eminescu“ de Gelu Negrea, proză de Traian Dobrinescu și un grupaj de versuri al laureatului din 2018 al Premiului „Mihai Eminescu“, Liviu Ioan Stoiciu. Convingător, nu?