Cărți de versuri

Am primit recent la redacție mai multe cărți de versuri. Semnalăm, în primul rând, volumul Păhăruțul, publicat de Editura Junimea din Iași, în Colecția Cantos, sub semnătura unuia dintre cei mai valoroși poeți de astăzi, Marian Drăghici. Conținând multe poeme dedicate prietenilor, această culegere reprezintă în fapt o sinteză unde regăsim temele obsesive ale liricii sale, într-o scriitură profundă, sublimată și puternică. Reproducem aici un poem intitulat poemul lui eugen suciu: „bem/ de nu ne vedem// bem scaiete/ urcând o scară/ fără perete// neprieteni/ neprefăcuți// la o masă cum nu e/ obiceiul prin părțile noastre/ răsăritene: scurtă și săracă.// așa tăcuți/ chiar începe să-mi placă/ dar/ pe măsură ce bem/ păhăruțul lui se înnegrește/ păhăruțul meu se albește – / de frică, bineînțeles.// să vezi/ oricât de mult-puțin ai bea/ un păhăruț înnegrindu-se/ în fața ta// este cum s-ar căsca/ la margine de nicio apă/ cerul gurii cuiva/ de viu să-ți fie groapă.// bem de nu ne vedem// bem scară/ bem perete/ bem paie și vânt// mult a fost/ puțin a rămas/ de băut pe pământ.“ La Editura Tracus Arte apare volumul de versuri Și încă ceva al unui creator polivalent, Mihai Măniuțiu, care se exprimă cu egală îndreptățire valorică și în teatru, ca regizor, dar și în literatură, ca prozator, eseist și, iată, ca poet: „clopotele sună/ lubrefiant/ poți să luneci/ printre/ dangătele lor/ rapid/ rapid de tot/ până în nirvana/ apartamentului tău/ de la bloc// acolo/ mai arunci o privire/ razantă/ rapidă de tot/ în birou/ în bucătărie/ în baie/ în debarale/ în dormitor/ cum s-ar zice: de jur împrejur/ ok ok/ nimic de schimbat/ nimic de/ reținut// te întorci/ val-vârtej.“ Am reținut și alte apariții editoriale recente: Pereți de Alice Valeria Micu (sub dublă egidă, Editura Școala Ardeleană & Caiete Silvane) și Lumina condorului de Radu Cange, tipărit de Editura Tracus Arte.