Alte titluri dintr-o primăvară editorială bogată

Ne bucură să constatăm că, în pofida situației social-politice tensionate și a tonusului național mai degrabă scăzut, literatura își vede de ritmurile sale profunde. Și ne oferă, odată cu venirea primăverii, noi prilejuri de bucurie (adică de lectură plină de satisfacții). Astfel, Dumitru (Puși) Dinulescu, unul dintre ultimii mohicani ai dramaturgiei românești de calitate, este prezent în librării cu ceva ce a devenit, din păcate, o raritate, în ultimii ani. Și anume, un volum de teatru, intitulat Teatrul dinulescian și subintitulat, polemic, Cinci piese în contra direcției de azi din teatrul românesc și un eseu, apărut la Editura Semne. Volumul este, într-adevăr, polemic prin calitatea literară și dramatică a pieselor, a căror substanță umană și culturală ne amintește de epoca de glorie a teatrului românesc din anii 1960-1989. Tânărul confrate Cezar Pârlog revine în atenție cu a cincea carte de proză scurtă, Facts of life, publicată de Editura Junimea. Volumul anunță o schimbare de direcție în proza autorului, care se eliberează de fragmentarismul din culegerile anterioare și ne demonstrează că știe la fel de bine să construiască și pe spații mai largi. În sfârșit, Horia Bădescu publică, la Editura „Școala Ardeleană“, a patra ediție a apreciatului său roman, Joia patimilor, însoțit de o prefață semnată de regretatul Petru Poantă și o postfață aparținându-i la fel de regretatului Liviu Petrescu. Un roman dens și dureros al unui episod tragic, relativ puțin cunoscut, petrecut în Maramureș după Marea Unire, care vine în siajul Centenarului tocmai încheiat, ca o demonstrație că literatura păstrează în memoria colectivă a națiunii și ceea ce istoriografia uită sau marginalizează.