Noutăți editoriale

Colegul nostru de redacție Sorin Lavric oferă cititorilor un nou volum provocator ca tematică și admirabil stilistic, cu titlul Decoct de femeie, apărut la Editura Ideea Europeană. Este un eseu filosofic despre care scriu în numărul de față al României literare Daniel Cristea-Enache și Angelo Mitchievici. La aceeași editură, Mircea Braga publică o carte masivă și interesantă de teorie a lecturii intitulată Ultima frontieră. Am reținut ideea autorului despre țelul încercării sale literare: „Rândurile noastre nu vor învăța pe nimeni ce, cum și de ce să citească; dar, poate, un exemplar va ajunge undeva unde să se înțeleagă faptul că, fără o educație umanistă încă de pe prima treaptă a școlii și fără crearea unui larg climat cultural marcat de simțul calității vieții intelectuale, stingerea «omului cultural» ne va duce către o postistorie sinonimă cu preistoria.“ O apariție editorială-eveniment este volumul de memorii Temnița – destinul generației noastre de Ion Diaconescu, care apare la Editura Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca. Este mărturia unuia dintre oamenii politici exemplari ai istoriei noastre recente: „Mi-am închinat întreaga viață pentru triumful unor principii. Pentru ele am militant în tinerețe, în numele lor am intrat în temniță“. Și această carte e comentată în acest număr al revistei noastre. Semnalăm și un volum de proză: Depozitul de bătrâni de Florin Toma, tipărit la Editura Brumar. Cartea propune o proză de calitate care beneficiază și de o prezentare grafică elegantă, cele zece nuvele din sumar fiind însoțite de lucrările a zece artiști plastici, „prieteni apropiați ai autorului“. În fine, am remarcat și un volum de versuri, Marea o frescă livrescă, publicat de Remus Valeriu Giorgioni la Editura Palimpsest.