O sută și una de poezii

Semnalăm o colecție remarcabilă, care apare la Editura Academiei Române, condusă de Dumitru Radu Popescu: este vorba despre o serie de antologii de poezie, având toate aceeași structură și același titlu, O sută și una de poezii. Volumele prilejuiesc întâlnirea cititorilor cu creația de vârf a unor importanți poeți români. Simpla enumerare a autorilor publicați este edificatoare privind valoarea acestui proiect editorial: George Bacovia (antologie, prefață și selecția referințelor critice de Mircea Coloșenco); Nichita Stănescu (antologie, studiu introductiv și selecția referințelor critice de Corin Braga); Ștefan Aug. Doinaș (antologie, prefață și selecția referințelor critice de Mircea Braga); Ion Horea (antologia și selecția referințelor critice aparțin autorului, iar introducerea e semnată de Dumitru Micu); Ioan Alexandru (antologie, prefață și selecția referințelor critice de Mircea Platon); Ileana Mălăncioiu (în loc de prefață de Valeriu Cristea); A.E. Baconsky (antologie, prefață și selecția referințelor critice de Diana Câmpean); Cezar Baltag (antologie, prefață și selecția referințelor critice de Maria-Ana Tupan); Grigore Vieru (antologie, cuvânt-înainte, crochiu biografic și selecția referințelor critice de Constantin Cubleșan); Zaharia Stancu (antologie, prefață și selecția referințelor critice de Mircea Moț); Florin Mugur (antologie, studiu introductiv și selecția referințelor critice de George Manolache); Arcadie Suceveanu (antologie, prefață și selecția referințelor critice de Ioan Holban). În aceeași serie, avem surpriza de a descoperi și doi clasici în ipostaza de autori de versuri: Ion Creangă (antologie, prefață și selecția referințelor critice de Mircea Coloșenco) și I.L. Caragiale (antologie și selecția referințelor critice de Gelu Negrea, prefață de Șerban Cioculescu).