Fototeca „României literare”

Redacția revistei România literară: Valentin Silvestru, Mircea Iorgulescu, Gabriel Dimisianu, S. Damian, Ioana Creangă, Leonid Dimov, Valeriu Cristea, Virgil Mazilescu, Dana Dumitriu, Virgil Vasilescu, Marcel Mihalaș, Teodor Balș, Gheorghe Catană, Ada Bittel. Foto: Ion Cucu.