Comunicat

Uniunea Scriitorilor din România aduce la cunoștința membrilor și a publicului motivarea deciziei din apel pronunțate de Tribunalul București în dosarul nr. 15108/299/2018.

Precizăm că dosarul menționat are ca obiect cererea de înregistrare în registrul special al persoanelor juridice a mențiunii privind alegerea dlui Nicolae Manolescu Apolzan în calitate de președinte al U.S.R. pentru mandatul 2018-2023.

Prin Decizia nr. 1342A/11.05.2022, pronunțată de Tribunalul București, Secția a III-a Civilă, în dosarul nr. 15108/299/2018*, instanța a dispus înlocuirea considerentelor încheierii primei instanțe cu următoarele: „Uniunii Scriitorilor din România nu i se aplică prevederile O.G. nr. 26/2000, așa cum o statuează extrem de clar dispozițiile art. 85 din O.G. nr. 26/2000, astfel încât nu se mai impunea analiza fondului cererii de înregistrare a modificărilor.“

Instanța de apel a mai reținut și că dnii Dan Mircea Cipariu și Eugen Uricaru nu au calitatea de reprezentanți ai U.S.R., ci doar dl Nicolae Manolescu.

Mai mult, instanța a reținut ca fiind relevante considerentele reținute de Judecătoria Sectorului 1, în încheierea din 16.01.2020, pronunțată în dosarul nr. 112387/299/2015*, prin care s-a reținut faptul că U.S.R. nu este supusă înscrierii în registrul special la persoanelor juridice, întrucât aceasta a fost înființată în temeiul Decretului nr. 267/1949 ca persoană juridică de utilitate publică, precum și că Decretul nr. 27/1990 nu a transformat-o în persoană juridică guvernată de Legea nr. 21/1924, ci aceasta a continuat să există ca persoană juridică, supusă, așa cum menționează și art. 85 din O.G. 26/2000, reglementărilor speciale care stau la baza înființării și funcționării sale.

Subliniem că decizia pronunțată în dosarul nr. 15108/299/2018 este definitivă.

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

Președinte Nicolae Manolescu