Poeme de Vasile Igna

 

V(i)ers

Pesemne se întâmplase

fără ca întâmplarea să însemne

dezlegări de însemne

fără să lase urme sub alte urme

și să învețe trecutul să scurme

în peștera lui cu ieșire niciunde

unde nimicul pe nimic ascunde

unde focul arde foc și-n cenușă

se strecoară cât sânge-n căpușă

cât întuneric din luminile lunii

duc spre țările calde lăstunii

câtă neputință sfârșește să fiarbă

sub brazda însămânțată cu iarbă

pe sub care mișună furnicile și sobolii.

Și se varsă delta-nghețată a bolii.

Pesemne se întâmplase

și pe la alte case.

 

Sonatină

Făr’ de auz descopăr

larma glasului ei

rătăcind prin păduri

de voci infantile.

Cantori săraci

i-au îmblânzit sunetele

le-au îndulcit

le-a îndemnat să aștepte

acum le înghesuie-n

clopotul zilei

ca într-o coșniță

ticsită de faguri

cu mătcile moarte.

Fără ecou e zumzetul lor

așchii de stele stinse

sunt luminile ochilor ei

înconjurând o planetă pustie.

Ia seama ce faci

ieși în stradă

revoltă-te

biciuiește cuvintele

altora

încă mai poți îndrăzni

mai poți trânti ușa

dincolo-i zidul

cheia-i rugină

și casa-i goală

de vocea ei plină.

 

Homo patiens

Cum s-ar depărta frigul de ușa

încuiată a dormitorului

cum s-ar prăbuși un cireș

sub stolul hămesit al graurilor

e umbra ei ce se poticnește

de respirația nopții.

Întunericul sapă

în subteranele golului

își acoperă ochii

dar mai apucă să vadă

sânii ei de păpușă

cu secretele nedezlegate.

Va trebui să plece

ori să rămână

aici negura face falduri

de steag mortuar

veverițele ronțăie nuci de oțel.

E o graniță veșnic deschisă aici

paznicii nu pun întrebări.

Nu există decât răspunsuri

și întrebări fără de noimă.

 

Pharmacon

Mă întorc acasă.

În timp ce trec pragul

îmi spun că pot să renunț

să încerc și alte ocupații nocturne

să ard hainele pe care le port ca

pe niște platoșe să rătăcesc strada

să schimb orașul să cumpăr

un ziar cu mica publicitate expirată

bona asiatică oricum lipsește

hrana ei va veni dintr-un alt cer

dintr-un atlas cu hărți nedesenate

mă pot sătura și cu o răsuflare

proaspătă

la fereastra mea crește

o pădure cu buruieni carnivore

regatul păsărilor are acolo

mereu alt monarh

neauzite sunt poruncile lui

în zori când lumina șterge ferestrele

caut

obrazul unei prințese adormite

aventura poate începe

voi ști acum pe cine aștept

și cine-a venit odată cu mine.

 

Fenêtre à la lumière effacée

Memoriei pictorului Aurel Cojan

Întâi a venit noaptea.

Iar vorba s-a strecurat

precum șarpele prin

zidul spart al bisericii.

Doar solzii erau la vedere

și creșteau lăstarii lor

unii în sus alții în jos

cei mai firavi în pământul

pietros al altarelor.

Dar patria lui era tot

mai departe

într-o carte ce desparte

întregul de parte.

Salut les copains! spunea

mângâind părul pensulei

și vintrele moi ale pânzei.

Iar ei se mulțumeau

să-i privească hieroglifele

înflorind în țarcul ferestrei

să le pipăie umbrele

să bată cuie

într-un dicționar revoltat.

Salut maître! ziceau

și treceau mai departe

lăsând apusul soarelui

să umple paharele

să le împrăștie pasta

purpurie în gura genunii

unde razele se întreceau

cu neputințele

și hrăneau rădăcinile nopții.

Apoi a venit și ziua.

 

Episod

Doar din când în când se făcea

că uită obrazul și foșnetul

aripilor ei ce acoperea

suspinul din vocile îngerilor.

Iar azi e sâmbătă mâine

e sâmbătă peste Grădină se așază

un nor cu buzele arse de soare.

Mâine e sâmbătă

va ploua peste teama ei de

întuneric și se vor trezi

greierii vor ațipi mierlele

și cocoșii sălbatici

și va fi din nou sâmbătă

până când

vor înțelege

că ea privește fără de ochi și

că răsuflarea ei clatină merii din livadă.

Și supune toate vicleniile graiului.