Ședința Consiliului USR din data de 30 martie 2021

Marți, 30 martie 2021, s-a întrunit Consiliul Uniunii Scriitorilor din România. La ședință au participat următorii membri ai Consiliului Uniunii Scriitorilor din România: Nicolae Manolescu, președintele U.S.R., Varujan Vosganian, prim-vicepreședinte, Gabriel Chifu, consilier, Cornel Nistea, Vasile Dan, Dumitru Brăneanu, Victor Gh. Stan, Radu Voinescu, Radu F. Alexandru, Horia Gârbea, Daniel Bănulescu, Aurel Maria Baros, Ștefan Mitroi, Adrian Lesenciuc, Ovidiu Pecican, Angelo Mitchievici, Ioan Radu Văcărescu, Markó Béla, George Volceanov. Au participat online: Irina Petraș, Cassian Maria Spiridon, Mircea Mihăieș (invitat).

Invitați: Daniel Cristea-Enache, director de comunicare, Stela Pahonțu, director economic, Dragoș Ursache, director administrativ, Roxana Chioseolu, referent.

Unii dintre membrii Consiliului i-au împuternicit pe cei prezenți să-i reprezinte și să voteze în numele lor, inclusiv la votul pentru acordarea indemnizațiilor de merit.

Primul punct pe ordinea de zi l-a constituit prezentarea Execuției bugetare la 31 decembrie 2020 și a Bugetului estimat pentru anul 2021. Execuția este anexată la procesul-verbal și face parte din acesta. Au fost supuse votului Execuția bugetară la 31 decembrie 2020 și Bugetul estimat pentru anul 2021. Au fost aprobate în unanimitate.

Varujan Vosganian a informat Consiliul U.S.R. că Raportul Comisiei de cenzori U.S.R. asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2020 nu poate fi prezentat, pentru că Nicolae Corlat, președintele Comisiei de cenzori, este în spital, bolnav de Covid-19. Prezentarea Raportului se va amâna până în momentul în care membrii Comisiei se vor întruni și vor putea face verificările necesare.

Următorul punct pe ordinea de zi a fost aprobarea repartizării sumelor primite de la Ministerul Culturii (conform Legii nr. 136/2015) pentru revistele U.S.R. Sa supus la vot repartizarea prezentată Consiliului. A fost aprobată în unani mitate.

Un alt punct pe ordinea de zi l-a constituit acordarea unei indemnizații de merit. S-a supus la vot. În urma numărării voturilor primite, Daniela Crăsnaru va fi propusă pentru acordarea indemnizației de merit. În continuare, a fost prezentată situația încasării cotizațiilor pe anul 2020. Dintr-un număr total de 2620 de membri, au achitat cotizația 2202 membri. A fost prezentată lista cu membrii propuși spre suspendare pentru neplata cotizației pe anul 2020. S-a supus la vot suspendarea acestor membri până când vor achita cotizația. S-a votat în unanimitate.

În continuare, av. Corina Popescu a prezentat situația dosarelor în instanță ale U.S.R.

A fost apoi prezentată inițiativa privind moțiunea de susținere a Uniunii Scriitorilor din România, lansată de colegi din țară.

Următorul punct pe ordinea de zi a vizat proiectele pentru anul 2021, cu unele amânări justificate în contextul pandemiei sau, în același context, cu formate online. S-a propus ca la proiectul „Literatura tinerilor“ (ediția a IV-a, Neptun, 16-19 septembrie), Premiul acordat în cadrul acestui eveniment să conteze ca și celelalte premii ale Uniunii Scriitorilor, fiind considerat un Premiu de Debut al U.S.R. De asemenea, s-au propus proceduri de funcționare a Comisiei de Validare. Propunerile au fost votate în unanimitate.

În continuare, au fost discutate două contestații privind validarea dosarelor de intrare în U.S.R. (Filiala Iași și Filiala Bacău).

Lista cu semnăturile celor prezenți se anexează la procesul-verbal și face parte din acesta. Toate anexele la procesul-verbal fac parte din procesul-verbal.