Comunicat al Uniunii Scriitorilor din România

Față de recentele dezinformări lansate în spațiul public cu privire la considerentele deciziei din apel pronunțate de Tribunalul București în dosarul nr. 20396/299/2018, facem următoarele precizări suplimentare: Instanța a reținut într-adevăr că domnul icolae Manolescu nu ar fi făcut dovada înregistrării în registrul special a calității sale de președinte pentru mandatul 2018-2023. Acest lucru nu semnifică nicidecum, așa cum se insinuează, că domnul Nicolae Manolescu nu ar avea calitatea de președinte. Dimpotrivă, instanțele au reținut atât legalitatea alegerilor și deci calitatea de președinte, cât și faptul că nu este necesară înregistrarea președintelui Uniunii Scriitorilor din România în registrul special. Astfel, cererea ce a făcut obiectul dosarului nr. 15108/299/2018 ce avea drept obiect această înregistrare a fost respinsă de către Judecătoria Sectorului 1 în data de 19.03.2021, cel mai probabil cu aceeași motivare precum aceea din dosarul nr. 112387/299/2015. Reamintim că anterior, prin încheierea din 16.01.2020 pronunțată în dosarul nr. 112387/299/2015, instanța a mai respins o cerere de înregistrare în registrul special formulată de USR cu motivarea că, față de regimul juridic al Uniunii Scriitorilor din România, care nu este o asociație, aceasta nu este supusă înscrierii în registrul special ținut de Judecătoria Sectorului 1. S-a reținut că acesta este un registru în care se înscriu exclusiv persoanele care se înființează ca asociații și fundații în temeiul OG 26/2000 prin pronunțarea unei sentințe de dobândire a personalității juridice, nefiind cazul USR care a fost înființată prin Decretul 267/1949 și căreia îi sunt aplicabile dispozițiile art. 85 din OG 26/2000 care prevăd că persoanele juridice înființate prin acte de drept public rămân supuse reglementărilor speciale care stau la baza înființării și funcționării lor. Totodată, arătăm că în data de 26.03.2021 a fost comunicată decizia pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 32862/299/2018* prin care s-a respins apelul formulat de Fundația Contrapunct, în cuprinsul acesteia instanța reținând următoarele aspecte referitoare la calitatea de reprezentant a d-lui Nicolae Manolescu: Tribunalul reține că intimata a făcut dovada calității de reprezentant legal a d-lui Nicolae Manolescu Apolzan depunând la dosar atât procesul-verbal din 07.10.2013, încheiat cu ocazia întrunirii Consiliului Uniunii Scriitorilor din România – alegeri Președinte USR, potrivit căruia d-nul Nicolae Manolescu a fost ales Președinte al Uniunii Scriitorilor din România, cât și Procesul-verbal privind rezultatele alegerilor pentru funcția de președinte USR în mandatul 2018-2023 în urma votului membrilor USR întruniți în Adunarea Generală a USR compusă din Adunările Generale ale Filialelor întocmit în data de 05.05.2018. Atât timp cât aceste acte juridice nu au fost desființate se bucură de prezumția de validitate, motiv pentru care sunt susceptibile să facă dovada calității de reprezentant în concordanță cu prevederile legale enunțate anterior. Susținerile apelantei vizând opozabilitatea acestei calități nu sunt întemeiate în condițiile în care textul de lege prevede clar faptul că pentru a proba calitatea de reprezentant legal trebuie depusă o copie legalizată de pe înscrisul doveditor al acestei calități. Opozabilitatea derivată din înscrierea acestei mențiuni în Registrul asociațiilor și fundațiilor întocmit în baza OG nr. 26/2000 nu are legătură cu calitatea de reprezentant al părții într-un litigiu determinat, atât timp cât în litigiul respectiv a fost depus în copie legalizată înscrisul doveditor al acestei calități. În concluzie motivele de apel vizând calitatea de reprezentant nu sunt întemeiate, prin raportare la prevederile art. 151 coroborate cu art. 85 și art. 87 Cpc“. Prin urmare, pe lângă faptul că instanțele au reținut că USR nu este supusă înregistrării în registrele speciale, înscrierea în registrul special are numai caracter de opozabilitate și u are efect constitutiv, motiv pentru care calitatea de președinte a d-lui Nicolae Manolescu u depinde de aceste înregistrări.

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

Președinte: Nicolae Manolescu