Poezii de Dumitru Brăneanu

Eu vin ca o ninsoare

Unde ești fiu al ultimei ninsori,

Unde ești mamă a cerului Marie,

Te văd trecând prin ceruri deseori

Lumină rugătoare către Fiul Tău

Când eu vin și vin ca o ninsoare

Dintr-un alt ev uscat de omenie

Disperare de îngeri că veșnic ninge

Peste o mare de gheață tot mai tristă

Peste o mare a bucuriei ce nu există

Rugă de pasăre, credulă, nebună

Ce crede că poate face lumea mai bună

Din coasta gândului sângerând creștin

Ridicăm palate și turnuri de venin

Că nu mai sunt multe fiare în pădure

Necredincioșii nu vor să creadă

Că toate s-au mutat în stradă

În orașele planetei imature

Stă-n slăvi rugina lumii ca-ntr-un stup

Obârșiile tainei s-au istovit în trup

S-abate lumea din calea ei cea dreaptă

Sub foșnetul vremii se destramă-n faptă

Bucăți se face de-atâtea frunți bătută

Și peste toate la pândă neagra

doamnă mută.

Unde ești Fiu al ultimei ninsori

Neputincioși pornim spre Tine Tată

Din lumea aceasta crucificată

Să nu murim în ea de două ori.

Truditor la nemurire

Îmbrăcat în straie albe

ca un proscris spre eșafod

trudesc la țesătura tăcerii

umbră a luminii

furat uneori de ispita viziunii

ecouri dintr-o veche poemă

sângerez din rana rostirii

ca pe o sfântă inutilitate

mă strecor fluture pe lampă

năier contemplând nesfârșitul

fața nevăzută a invizibilului

geometria golului de dincolo

de tăcerea lui Dumnezeu

amintire a începutului lumii,

să abordăm arhitectura păcatului

printre disperări și arpegii de spaime

undeva, cândva

lângă menajeria infernului

lăsând în veșnicii splendori

nemuritoare.

Atlas

Ca și Atlas port pe umeri

repetabilă povară –

un munte împovărat de păcate

din care curge

un râu negru și mâlos

și-n cascade repezi resfiră

,,paloarea unor clipe indecente”

prin pădurea de patimi

când urlă lupii a uitare

sângerează luna –n sufletul meu

sunt copacul care moare-ncet încet

îngenuncheat

în solul pietros al necredinței

și-n noaptea mea sihastră

curăț întunericul din mine

,,ca să respir culoarea ta albastră ”

să îmbrac cămașa dragostei

să pornesc spre eșafodul lumii

cu tăcerea care mă plânge

cu moartea care bate

în tâmpla inimii iertare

să fiu răstignit Hristoase

pe crucea Învierii Tale!

Năvoade de umbră

năvoade largi de umbre

trag ca dintr-o apă viruși

mulțimi de stele ies în limpezișuri

cer peste vechile focare

țâșnind izvoarele vieții

aprind lumini pe noile altare

merg sprijinit în suflet ca

într-un toiag

tăiat din mărăcinii pustiilor celeste

pășind în vârful gândurilor goale

călcând în pulberea de cuvinte

cu sufletul desculț peste jarul de idei

prin ceața vorbelor de altădată

rodesc lumini de curcubeu.

Ca un regret

ca un regret pe timpul risipit

cade între noi Doamne ,,o tragică ninsoare ”

când mă arde flacăra aprinsă

în visul nopților de rugăciune

ca un proroc pe drumul de pustie

mă-ntorc la Tine izvor de apă vie

îmbrăcat în neguri și pierzare

drumeț înfrânt de a patimii robire

cad în genunchi neputincios Stăpâne

ascultă Doamne glasul rugii mele

când se destramă vremea ce ne-ai dat-o

din nebunia acestei lumi de mă smulge

îmi voi face din moarte cununie

pierdut în taina sfântă a firii

tu suflete vei dăinui de-a pururi!

Ninsoarea din priviri

Uneori zâmbetul Tău Doamne

Face cât aurul statuilor

El deschide ceruri închise

Care cern căldură și lumină

Peste nordul înghețat al inimii

Alteori o simplă atingere

Descarcă arc de fulgere

Peste câmpiile sufletului

Flămânde de îmbrățișarea ploii

Uneori din privirea Ta ninge

Tristețea albatrosului ostenit

Peste înserarea visurilor

Alteori cuvintele cuvintele

Deschid poarta spre altă lume

O lume care crește în lumina

Din tenebrele gândului.