Librării, cărți, lectură și starea nației

Și à propos de inaugurări cu fast pentru realizări mărunte. La Alexandria, s-a deschis o librărie în prezența Ministrului Culturii. Totuși, nu așezăm această acțiune în categoria festivităților găunoase, unde sub sclipici nu există nimic. Să explicăm de ce. Această librărie deschisă la Alexandria este prima dată în folosință în Teleorman. Așadar, județul acesta era un adevărat deșert literar, n-avea nici măcar o librărie. E regiunea care l-a propulsat pe acel lider politic atât de abuziv, ce pornise un război cu noi toți și era dispus să scoată țara din drumul ei european, numai ca să-și salveze pielea. Nu credem că e forțată legătura între lipsa cărților din viața unei comunități și mentalitatea retrogradă, care poate da naștere unui comportament agresiv-dictatorial, cum poate pricinui multe alte mari dezagremente colective. Întorcându-ne la librărie. În intenția ministrului Culturii, spațiul inaugurat se vrea mai mult decât un loc unde se vând cărți, anume un centru care să găzduiască evenimente literare și, mai larg, culturale. Să se readucă literatura, exercițiul lecturii în obișnuința oamenilor din această țară este un demers prioritar, pe care responsabilii politici trebuie să-l aibă în vedere și să-l pună în practică de urgență. Cine nu citește e vulnerabil, e manipulabil și face alegeri proaste, am mai spus. Precum trupul, și mintea are bolile ei, iar incultura e una dintre ele. Așa cum trebuie să ne îngrijim de sănătatea trupului, avem datoria să ne îngrijim și de sănătatea minții. Astfel încât guvernanții, aceia cărora le pasă de soarta acestei nații, e obligatoriu să investească nu doar în medicamente, în aparatură, în personal, în infrastructură pentru sănătatea fizică, ci și în ceea ce apără sănătatea și buna condiție a minților noastre. Chiar dacă avem sentimentul că vorbim în deșert, reiterăm aici ce repetăm întruna fără să ne audă cineva: trebuie conceput de îndată un program de încurajare a lecturii literare. Ministerul Culturii să prevadă fonduri pentru bibliotecile publice ca să achiziționeze cărți ale scriitorilor români, exigent-competent selectate, cărți scoase la edituri românești și tipărite la tipografii din țară. Ar fi un beneficiu triplu (scriitori, editori, tipografi), dar, mai cu seamă, ar fi în folosul citirilor care, citind literatură de calitate, s-ar fortifica intelectual.