Semnal editorial

Semnalăm un volum remarcabil cu un titlu frumos, care a apărut la Editura Școala Ardeleană: Ca la Carte. Exerciții de empatie. Autor, poetul Vasile Dan, despre care, în Istoria critică a literaturii române, Nicolae Manolescu afirma: „Despre Vasile Dan n-au scris mulți critici, dar au scris cei mai buni.” Iată că în acest tom elegant poetul Vasile Dan schimbă rolurile, scriind el despre literatura unor autori români de astăzi. Într-o Nota bene, autorul aduce lămuriri privind demersul său critic: „Nu e vorba, așadar, neapărat de cărți alese de mine însumi dintr-o producție editorială extinsă, cea a momentului, așa cum, eventual, s-ar presupune, ci doar de o simplă coincidență, uneori fericită, între opțiunile și criteriile mele valorice și ceea ce mi-a pus în cutie poștașul. Am citit cărțile cu creionul în mână, cum s-ar zice metaforic, cu o cât mai mare deschidere. Adică fără sentimentul acela al unei judecăți critice infailibile pe care îl intuiești, suveran, la orice critic literar de vocație.“ Exercițiile sale de empatie îi cuprind, între alții, pe Ovidiu Genaru, Nicolae Prelipceanu, Adam Puslojic, Gabriel Chifu, Ioan Moldovan, Aurel Pantea, Romulus Bucur, Traian Ștef, Nichita Danilov, Eugen Suciu, Viorel Mureșan, Gheorghe Mocuța, dar se opresc și la autori din generațiile recente ca Andrei Mocuța, Mihók Tamás, Alice Valeria Micu, Maria Pilchin. Textele din carte nu sunt niște simple însemnări de poet, ci reprezintă analize critice cu judecăți de valoare de luat în seamă, dovedind că Vasile Dan nu este doar unul dintre poeții de valoare ai momentului, ci dispune, privilegiat, de încă o dimensiune creatoare, complementară poeziei, exercițiul critic făcut cu seriozitate.