Apariții editoriale recente

Întorcându-ne la ale noastre: cărți bune, în tiraje neînsemnate. Ținem să semnalăm câteva apariții editoriale recente. Dan Cristea, unul dintre cei mai respectați critici literari de astăzi, scoate, la Editura Tracus Arte, o carte elegantă grafic, intitulată Alte cronici de la Snagov. Văzând cât de bine arată noua lucrare, ne bucurăm pentru autor, mai ales că primul volum din această serie, Cronicile de la Snagov, a apărut în condiții tipografice precare și într-un tiraj infim, ceea ce i-a diminuat considerabil șansele unei receptări critice normale și șansele întâlnirii cu cititorii. Despre noua sa încercare critică, Dan Cristea mărturisește: „Criticul e un cititor, dar spre deosebire de cel obișnuit, e un cititor care scrie, adică un ins care se confruntă, întocmai ca poetul sau romancierul, cu unul dintre cele mai «afurisite» lucruri de pe lume, și anume scriitura.“ l Cu capacitatea sa neobișnuită de a-și reînnoi mereu, benefic, poezia, Ovidiu Genaru publică la Editura Junimea o carte de versuri tulburătoare: Cartea lui Mircea. Canal. Reproducem primele versuri cu care autorul își prefațează volumul (comentat, de altfel, cu câtă celeritate!, chiar în acest număr al revistei noastre de Daniel Cristea-Enache la cronica literară): „Înfometarea este un glonț mai încet./ Încremenit. În pușcărie timpul face păianjeni la colțuri./ Îmi cer scuze. Am leșinat de durere./ Acum/ dacă tot m-ați stropit cu furtunul și m-am trezit/ vă rog s-o luați de la capăt. Faceți-vă treaba.“ Adăugăm și o precizare din preambul a lui Ovidiu Genaru, care ușurează înțelegerea noului său demers poetic: „În memoria fratelui meu Mircea, fost deținut politic la 18 ani, la Suceava și Târgșoru Nou, între anii 1948 – 1950. Numele său, Mircea Bibire, figurează pe zidurile Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței, Sighetul Marmației.“ l Și tot cu o carte de poezie se prezintă cititorilor Horia Gârbea. Ofensiva lui literară continuă, iată, nestingherită: el publică volum după volum, în genuri diferite și într-un ritm care întrece capacitatea noastră de a le citi. Culmea e că volumele sale nu sunt doar numeroase, ci sunt și bune. E cazul acestei noi apariții editoriale, o antologie, Ceasornicarul. 10 ani de poezie (apărută la Editura Neuma). Cartea e însoțită de o scurtă prezentare semnată de Nicolae Manolescu: „Parabolele lui Gârbea sunt surprinzătoare, pline de hazul ideii, de un umor intelectual pigmentat uneori cu sugestii livrești. Și aproape fără excepție, bine articulate, pe mai multe planuri, capabile să susțină cel mai subtil suspans în privința semnificației poetice.“ l Se cuvine să mai amintim două titluri: un volum de proză scurtă, Un mic arhipelag, de Radu Sergiu Ruba (Editura Tracus Arte), și un volum de versuri, Mai vorbim. Alte poeme ligure, de Mircea Petean (Editura Limes).