30 de ani

Două dintre revistele Uniunii Scriitorilor, APOSTROF și HELIKON, ambele din Cluj, sărbătoresc 30 de ani de existență neîntreruptă. Alături de ele, încă o publicație literară ce apare sub egida Uniunii noastre, POESIS, din Satu Mare, celebrează și ea aceeași vârstă importantă. Toate trei s-au născut, ca și alte publicații culturale, din valul de entuziasm de după prăbușirea regimului comunist. În momentele acelea, drumul pe care urma să-l parcurgem ni se părea tuturor lin și cu toții vedeam viitorul colorat în roz intens, eram convinși că lucrurile vor decurge ușor, de la sine și că, în literatură cel puțin, vom conviețui în frățietate. Nu s-a întâmplat așa, n-am fost niște profeți buni. Au existat și există numeroase obstacole: cele de natură financiară au fost cele mai vizibile, dar în afară de ele lista cuprinde tot felul de dificultăți nebănuite. Cu efort, cu inspirație, cu atașament față de literatură, redactorii celor trei reviste sărbătorite astăzi au reușit să depășească piedicile ivite în cale și să țină în viață aceste prețioase instituții de cultură, ca teritorii de manifestare liberă și responsabilă a scrisului literar. Le adresăm cele mai calde felicitări colegiale și urăm revistelor Apostrof, Helikon și Poesis viață lungă și rodnică în slujba literaturii din țara noastră.