Ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România

din data de 20 septembrie 2019

Vineri, 20 septembrie 2019, s-a reunit Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România. La ședință au participat următorii membri: Nicolae Manolescu, președintele U.S.R., Varujan Vosganian, prim-vicepreședinte U.S.R., Gabriel Chifu, vicepreședinte U.S.R., Aurel Maria Baros, președinte Filiala București-Proză, Horia Gârbea, președinte Filiala București-Poezie, Peter Sragher, președinte Filiala București-Traduceri Literare, Mircea Mihăieș, din partea Filialei Timișoara, Adrian Popescu, din partea Filialei Cluj. Invitați: Răzvan Voncu, director programe externe, Daniel Cristea-Enache, director de imagine, Stela Pahonțu, director economic, Dragoș Ursache, director administrativ, av. Corina Ruxandra Popescu și Petru Lucaci, președintele U.A.P.
A fost prezentat calendarul proiectelor culturale care vor fi organizate în această toamnă de către U.S.R. sau la care U.S.R. este parteneră. S-a supus la vot Calendarul proiectelor culturale în perioada septembrie-decembrie 2019. S-a votat în unanimitate. Au fost prezentate și aprobate bugetele proiectelor culturale organizate de U.S.R. Comitetul Director a fost informat în legătură cu acțiunile privind amenajarea Casei Gramatopol de la Brașov, moștenită de U.S.R. A fost prezentat stadiul demersurilor făcute în vederea vânzării apartamentului, de asemenea moștenit de U.S.R., din București (Michaela Ghițescu). S-a supus votului oferta. S-a votat în unanimitate. Se va supune și aprobării Consiliului U.S.R. la prima întrunire a acestuia.
În continuare, a fost discutată propunerea de mediere făcută U.A.P. și celorlalte uniuni de creație de către o persoană constituită parte în mai multe procese intentate U.A.P. La solicitarea președintelui U.A.P și în urma votului Comitetului Director, dna avocat Corina Popescu va fi împuternicită de ANUC, din care U.A.P. face parte, să discute termenii medierii. Au fost apoi prezentate rezultatele jurizării concursurilor de burse de creație și volume în manuscris. Comitetul Director a decis să acorde o bursă dnei Alexandra Florina Mănescu. Juriul concursului de volume în manuscris va selecta texte din manuscrise care vor fi publicate în revistele Uniunii Scriitorilor. A fost prezentat planul editorial al Editurii Cartea Românească, cu titlurile ce vor fi publicate în toamna lui 2019, discutate anterior în ședința Colegiului Director al Editurii. La capitolul Diverse, a fost votată în unanimitate o solicitare a administratorului Casei de Creație Neptun privind unele lucrări de reparații necesare bunei funcționări a acesteia; și s-a adus la cunoștința Comitetului Director faptul că Ministerul Culturii și Identității Naționale a pus în dezbatere publică un proiect de ordin privind finanțarea nerambursabilă a acțiunilor și proiectelor pentru „Timișoara – capitală culturală europeană 2021“. Dl Mircea Mihăieș va face cunoscută informația membrilor Filialei Timișoara a U.S.R., în vederea eventualei participări la proiect.