Centenarul Ion D. Sîrbu

La Craiova, în zilele de 27-28 iunie a avut loc Colocviul Național cu tema Locul și importanța lui Ion D. Sîrbu în literatura română postbelică (1945-1989). Colocviul a marcat împlinirea unui secol de la nașterea unui scriitor a cărui notorietate și-a atins apogeul abia după moarte, în urma publicării jurnalului și a corespondenței. Alături de Petre Pandrea și Nicolae Steinhardt, Ion D. Sîrbu este una din marile revelații ale literaturii române postdecembriste. Colocviul s-a bucurat de participarea unor veritabili cunoscători ai operei lui „Gary“, așa cum îl alintau prietenii.

În prima zi, Colocviul a fost găzduit de foaierul Teatrului Național „Marin Sorescu“ din Craiova. După cuvîntul de deschidere din partea organizatorilor (Ioan Lascu, președinte al filialei Craiova a U.S.R., și Nicolae Coande, secretar literar al Teatrului „Marin Sorescu“), Colocviul a început cu o caldă evocare pe care Mihai Șora i-a făcut-o lui Ion D. Sîrbu. Apoi publicul a auzit în premieră vocea lui Ion D. Sîrbu (înregistrare radio) citindu-și testamentul literar. Conferințele s-au succedat în următoarea ordine: Emil Boroghină (Ion D. Sîrbu, secretar literar, conferențiar și dramaturg al Teatrului Național din Craiova), Nicolae Oprea (Stadiile receptării critice a operei lui Ion D. Sîrbu), Adrian Dinu Rachieru (Ion D. Sîrbu, un vizionar?), Antonio Patraș (Ion D. Sîrbu, romancier al condiției umane), Ionel Bușe (Ion D. Sîrbu și scepticismul ironic), Luigi Bambulea (Alegorie și dez-iluzie. Reflecție despre revelanța supraestetică a artei), Mihai Barbu (Convorbiri cu dl Gary. Discuții reale consemnate de Securitate și scoase la lumină din dosarele CNSAS), Nicolae Coande (Nomenclatorul meseriilor dificile în romanul Adio, Europa!).

La ora 17 Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman“ a găzduit cîteva prezentări de carte: Toma Grigorie cu Eseuri subsidiare la Adio, Europa! (Editura Cartea Românească, București), Ioan Lascu cu Un aisberg deasupra mării. Eseu despre opera postumă a lui Ion D. Sîrbu și cu Ion D. Sîrbu așa cum a fost (Editura Ramuri, Craiova) și Nicoale Oprea cu Revanșa postumă (Editura Bibliotheca, Tîrgoviște).

Seara, la 22.30, Sala Studio „Ion D. Sîrbu“ de la Teatrul Național „Marin Sorescu“ a găzduit dramatizarea romanului Adio, Europa! Dramatizarea a fost făcută de Nicolae Coande, iar adaptarea scenică, regia și universul sonor i-au aparținut lui Bogdan-Cristian Drăgan.

A doua zi, Colocviul a continuat la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman“. După cuvîntul de salut din partea directorului bibliotecii, Lucian Dindirică, și-au susținut prelegerile: Sorin Lavric (Ion D. Sîrbu, lupul sarcastic din Craiova), Răzvan Voncu (Ion D. Sîrbu în Isarlîk. Luciditate și inhibiție de protecție), Florea Firan (Ion D. Sîrbu și „Scrisul Românesc“), Ioan Lascu (Ion D. Sîrbu anecdoticul), Laszlo Alexandru (Ion D. Sîrbu – exilul interior), Ovidiu Pecican (Din Clujul filosofic postbelic. Ion D. Sîrbu sau după Lucian Blaga, D.D.Roșca și Liviu Rusu), Horia Dulvac (Ion D. Sîrbu – un «proletar» la culturii și un «sclav» al istoriei), Ion Dur (Ion D. Sîrbu între perfectul simplu și perfectul compus) și Vasile Spiridon (Ion D. Sîrbu – o analiză spectrală a Europei Occidentale). Ziua s-a încheiat cu un postludiu muzical interpretat la violoncel de maestrul Mircea Suchici.

Toți participanții au vorbit în cunoștință de cauză, arătînd nu doar o temeinică inițiere în opera lui Ion D. Sîrbu, dar mai ales o simpatie netrucată pentru o figură emblematică a literelor craiovene. A fost o ediție centenară reușită, organizatorii dovedindu-și spiritul întreprinzător și politețea amfitrionică. (Red.)