Apariții editoriale recente

Am primit la redacție, trimise de autori sau de edituri, o sumedenie de cărți pe care le semnalăm cu plăcere: două impunătoare volume de Cornel Ungureanu, Mittel Europa periferiilor (ediția a doua, revăzută și adăugită, Editura Brumar) și O istorie secretă a literaturii române (ediția a III-a, Editura Tracus Arte); un roman de Ovidiu Dunăreanu, Lumina îndepărtată a fluviului (ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Junimea); Viorel Sâmpetrean, 66 de poesii. Amiaza lui Empedocle (Editura Renașterea Bucovineană); Paul Diaconescu, Împotriva nisipului și alte povestiri (cuvinte însoțitoare de Ioan Groșan și Daniel Cristea-Enache, Editura Junimea); Patrel Berceanu, Șase feluri de frică, șapte feluri de curaj (prefață de Paul Aretzu, postfață de Nicolae Coande, ediție îngrijită de Doina Pologea Berceanu, Editura Aius); Viorel Mureșan, De gardă la Echinox, o culegere de cronici tipărită de Editura Caiete Silvane; Gheorghe Schwartz, Problema (Editura Hasefer), o carte care „nu se vrea nici eseu, nici proză de ficțiune“; Olga Neagu, În cele dintîi, în cele din urmă, antologie poetică, ediție și prefață de Gheorghe Jurma, Editura Tim Reșița; Octavian Doclin, și punct. și de la capăt, poeme, Editura Gordian; Jovan Zivlak, Sub nori, Editura Junimea, în traducerea lui Slavomir Gvozdenovici și Lucian Alexiu, cu o postfață de Răzvan Voncu; la Editura Vinea, Angela Furtună publică două volume elegante grafic: Ultimul Mirador și, versiunea în limba franceză, Le dernier mirador; la Editura 24 ore, apare volumul de versuri Existență sau non-existență al poetului taiwanez Lee Kuei-Shien; Metin Cengiz (Turcia) e prezent cu o antologie de poezie intitulată Preludiu pentru o Noapte la Kars în traducerea Niculinei Oprea; versurile poeților invitați la Festivalul Poezia la Iași de anul acesta sunt reunite într-o antologie intitulată Poezia lumii în orașul poeziei (Editura Cronedit); Constantin Pădureanu, Focuri cu vâlvoare, versuri (Editura Aius); am reținut și două titluri din poezia română de peste Prut: Ulyssemne de Ion Hadârcă (Editura Știința) și, la aceeași editură, Memoria hienei de Silvia Goteanschii.