Poeme de Ana Maria Vințan și Virgil Todeasă

 

Poezii de Virgil Todeasă

Eliberare

sunt fierarul care alungă

din sine,

din inima lui,

tot răul

îl ascultă cum plânge,

îl bate cu barosul

pe nicovala uimită de-atâta

putere –

iată meseria care-mi place!

stau lângă focul acesta –

jar de-atâta aşteptare

stau aşa pe gânduri şi

dintr-odată îl văd pe unul

alergând în flăcări ca o nălucă

se strigă,

se cântă,

se roagă

din ochii mei, din atelierul meu

pleacă tăcutele dealuri

şi valea îngustă din Vingard

 

Precum grâul

am văzut pricolici jucându-se

leapşa

şi nici unul nu era verde,

aerul mirosea a pucioasă

am văzut drumul lung al

grâului spre moară

şi miracolul pâinii coapte care

se duce la Dumnezeu

(aşa spunea bunica)

grâul este misterul pământului,

ţărână vie în fiinţa noastră,

fiule,

şi ţine minte –

în lume se intră prin răsturnare

de brazdă

 

În ochii peştilor

n-are formă

nu se vede, se mişcă în voie,

priveşte cotloanele fiinţei

noastre

doar vântul mişcă apele, el,

cel nevăzut

puterile apei –

pelicula, conturul şi

cuprinderea universală

la pescuit pe ţărmul albastru

în faţa neştiinţei,

a nebănuitelor ascunzişuri

în ochii peştilor

pescarii sunt material de

studiu psihologic

corăbiile pescuiesc depărtările,

aruncă şi tu ancora – în

adâncuri sunt fiinţe rătăcite!

 

Insomnie

în zece dimineţi de-a rândul

eram plin de aur

umblam năuc – văzusem

eu pe unul

îmbrăcat la patru ace

era ciung săracul

şi avea o mână-ntoarsă –

te rog, domnule!

în Heleşteu

pândeam în strălumină peştii,

pe cei de aur îi vindeam

în zece seri de-a rândul…

 

Trecere

timpul ca o bucată de pâine,

(poate cea de toate zilele)

cuprinsă între palmele tale

în spaţiul perfect pentru rugă

micuţule om,

verifică zilnic starea de trecere

nu lăsa nimic trădătorilor

(eşti citit oricum)

o scamă,

o sârmuliţă îţi pot deregla

întregul sistem –

lasă-ţi magazia curată,

marea trecere este printre

toţi deodată

 

Destin

drumul

care traversează pământul

de-a valma

la capătul căruia plopii îţi

flutură galbenul

urma ta lichefiată –

că doar eşti melcul cu viteză

redusă

şi alunecos, omule!

 

Himeră

depresia şi contra ei –

lichior în cupe de argint

lângă urechile de cocostârc

cu palmele ca nişte fluturi

şi ochii care trag cu puşca

bucăţile mai mici de ură

cu gloanţe oarbe-n caşcaval

sfârâie o talpă neagră pe asfalt

în noapte, uşor spre ziuă,

când poţi vedea pe-o stradă

lungă, lungă

fantomele în colţuri negre

şi ascunse

într-un târziu pe stâlp de aur

prins

eşti o vedetă surdă-cuc

şi mută – o himeră.

 

Poeme de Ana Maria Vințan

Dăruieşte-mi o lume în care să m-ascund când privirea ta

o să mă ajungă

şi lasă-mă să colind ca o sălbăticiune prin desişul

unei păduri încă negândite,

fără poteci, fără margini, fără ceruri boltite-n albastru,

cu tălpile arse de acest pământ,

trup căzut al unui zeu învins.

Spune-mi în somn care sunt înţelesurile tale

ca să le uit când zorii mă alungă

şi lasă-mă în lumina zilei să te ating.

Zdrobeşte-mi oasele când stau semeaţă în negura adâncă

a drumurilor noastre

şi alcătuieşte-le din nou, ca fără odihnă să ne fie

această crudă îmbrăţişare.

*

Se-adună norii, se-apropie un cal sălbatic,

două fluvii adânci îşi amestecă apele sub câmpia întinsă

acolo unde, demult, două armate străine şi-au ucis luptătorii

şi unde acum se-adună iubitele să-şi depene părul.

Miroase-a caprifoi şi prin văzduh trec în marş alte armate de îngeri

în aşteptarea odihnei, în tăcerea de la sfârşitul cuvintelor

ei nu-şi străpung pieptul, nu cad

şi nici o iubită nu vine să le cureţe aripile.

*

Un necunoscut mă priveşte în puterea nopţii.

Nu ştie ce-i frica, e blând şi se înalţă ca valul în larg,

vocea lui îmi acoperă toate fantasmele

şi spaima mea devine cu el voluptoasă,

ca nopţile ce nu-mi mai aparţin,

ca un ritm al unei respiraţii fără sfârşit

pe care doar marinarii înecaţi o simt în corăbiile lor scufundate.

Cuvântul lui semeţ îmi cere suflarea din urmă

şi oricât aş întoarce privirea rămâne alături,

ca un abur greoi în toamnă, ca o umbra prelungă

ce nu ştii dacă vine sau pleacă.

Până atunci rămân în miezul furtunii şi în mirosul de vie putredă,

cu urmele mele ce duc de la o oboseală la alta.

 

Reîntâlnire

Mi-a strigat cineva ca un tunet că moartea e o despărţire.

Atunci mi-am luat zborul spre înaltul copacilor,

acolo unde lumina se întâlneşte cu întunericul

să înţeleg ce înseamnă îmbrăţişarea.

Am coborât în adâncul frunzelor moarte

să simt fierbinţeala verii trecute.

Nu fug de melancolie, ci de umbrele nopţii, de cadenţa anotimpurilor

şi, poate, de privirile fiului meu.

Ce grasă e iarba aici şi câtă răcoare,

nu există despărţire, îmi spun,

ci doar palmele noastre de copii

împreunate firav în spaima unui sfârşit.

 

 

Milă

Ce trup creşte în mine, venit de la-nceput şi înflorit abia la sfârşit?

Cu toate semnele pe el, conturul i se pierde şi i se alcătuieşte

ca iureşul unei furtuni de vară.

Fără el nu te pot atinge şi-atunci doar trec prin tine ca o pală de vânt,

ca o palmă uşoară ce vrea să te cuprindă

şi printre degete să curgă

sângele gros al altei vieţi

în care nimic nu mă va constrânge să fiu.

Haide, învaţă-mă tu neîmplinirea, cum doar cel fără-nceput

şi fără sfârşit poate fi.

Când mi-ai făcut ţărm din atingeri de braţe fierbinţi

m-ai adunat ca pe o mare în care s-au strâns toate apele dulci şi sărate,

ca un munte înălţat pe toate pietrele străine de el.

Fă-mi acum un liman din tristeţile tale,

să nu mai tresar în zori când vii să vânezi urma mea-ntinsă

prelung pe pământ.

Iată, am început să merg pe drumuri plângând,

curg lacrimi din mine ca dintr-o fântână nebună,

piatră şi cumpănă aşezate în drum.

Dar potopul acesta nu mă împiedică să înfloresc ca un răsad în pământ,

ca o fiară frumoasă în jug.