Semnal editorial

Cu cât este mai mic numărul noilor apariții editoriale, cu atât ne bucurăm mai mult atunci când primim o carte valoroasă. Astfel, ne face plăcere să semnalăm volumul de versuri Iartă-ne, Ginsberg de Marko Bela, tradus din maghiară de Kocsis Francisko. Cităm aici câteva versuri dintr-un poem tulburător intitulat Rugăminte: „Doamne, te rog să încetinești puțin!/ Deja-s la șaizeci și șase. Nu kilometri,/ nu mile, ci ani. La fiecare curbă mă ia/ cu amețeală. De ce te grăbești?/ Știi bine că și-n autobuz mi se făcea/ întotdeauna rău. Moștenire de la mama./ Cu siguranță n-aș fi fost bun,/ cum se spune, de astronaut./ M-am obișnuit, între timp, cu multe lucruri,/ dar și astăzi mi se face rău dacă nu-s eu/ la volan și gonim prea repede./ Și acum nu conduc eu./ nici nu știu încotro ne ducem./ Cel mult bănuiesc…“ Ținem să reproducem și prezentarea cu care traducătorul, scriitorul Kocsis Francisko, însoțește aceste poeme: „Limba maghiară este privilegiată, se pare, de muze, secolul douăzeci al Transilvaniei dând o pleiadă de mari poeți, Marko Bela fiind unul dintre aceștia. Pentru mulți, el a pătruns în conștiința publică mai ales în calitate de lider politic, care l-a propulsat în centrul agitatei scene politice de la noi, calitate care-i parazitează până astăzi numele, de aceea destul de puțini știu (și aici mă gândesc nu numai la români) că domnia sa este un poet de marcă, autor al unui număr însemnat de cărți, una din vocile inconfundabile deja ale liricii maghiare. Asemeni marilor autori din toate timpurile, s-a aflat necontenit în căutarea limbajului definitoriu ce conferă marcă proprie, dar devine și instrument creator de maximă libertate de exprimare, care poate găzdui și propaga propriul său imperiu de teme și simboluri, ultimele cărți, Badminton și acum Iartă-ne, Ginsberg, atingând limita de sus a acestei poezii epice, de mare respirație, în care își găsesc locul interogații existențiale, secvențe sociale care marchează emoțional și etic, calde evocări amicale, referințe istorice și culturale, mitologice și religioase. E o poezie luminoasă, optimistă, prietenoasă“. Așadar, din partea noastră, un îndemn justificat prin calitatea poeziei de a citi acest volum apărut la Editura Curtea Veche.