Revista revistelor: Revista Literară Libris

La Brașov, filiala locală a Uniunii Scriitorilor, sub conducerea lui Adrian Lesenciuc, desfășoară un complex și coerent proiect de redefinire și de dinamizare a prezenței sale pe scena literară a țării. Acest larg proces de benefică reconfigurare culturală e atent gândit și numără mai multe paliere. Între ele, desigur, se înscrie și recentul festival „Limba Română“, pe care-l consemnăm în acest număr al revistei noastre. Dar, neîndoios, un rol important îl joacă activitatea editorială, derulată profitabil în colaborare cu grupul SC Libris Editorial, ca și activitatea de publicistică culturală, prin fondarea unui periodic remarcabil, Revista Literară Libris, ce apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România și este editată tot cu sprijinul grupului Libris Editorial (să reținem: acest grup editorial este, totodată, și cel mai mare difuzor/ vânzător de carte pe internet din țară). Prezentăm cel mai recent număr al publicației brașovene (nr. 2, iunie 2019), care ne confirmă buna impresie pe care ne-a lăsat-o de la început lectura acestei reviste. Editorialul semnat de redactorul-șef Adrian Lesenciuc are ca subiect tocmai unul dintre capitolele demersului de înnoire și de consolidare a grupării scriitoricești brașovene: filiala de aici a depus eforturi considerabile pentru dobândirea unui sediu al său. Iar textul de deschidere al revistei anunță tocmai încheierea cu succes a acestei acțiuni: „Din 1993, Filiala Brașov a Uniunii Scriitorilor din România a fost în ipostaza rătăcitorului grăbit cu împachetatul-despachetatul, într-un mereu drum spre casă, adăpostită fiind aiurea: de Inspectoratul Școlar Județean, de diverse colegii din Brașov, de instituții private. Odată cu pierderea sediului din Casa Baiulescu, Filiala și-a căutat locul să se așeze, locul din care, odată stabilizată, să-și lanseze, fie și în rețea, proiectele. Acest lucru s-a întâmplat târziu și cu eforturi.(…) Începând cu ședința Consiliului Local din 30 mai 2019, Filiala Brașov a Uniunii Scriitorilor din România, are, după 26 de ani, un loc al ei. Pentru filială, acasă înseamnă acum Piața Teatrului nr. 1, cod 500092, intrarea Thalia (de pe strada Vlad Țepeș). Mai precis, intrarea vegheată de statuia lui Andrei Mureșanu.“ Felicitări colegilor brașoveni pentru noua casă! Sumarul revistei conține relatări ale evenimentelor literare din prima parte a anului, dar și proză de Adrian Alui Gheorghe, care este scriitorul invitat, poeme de Elena Ștefoi, celălalt scriitor invitat, scurte prezentări de apariții editoriale recente și cronici literare extinse consacrate unor cărți valoroase din literatura română și străină. Semnalăm interviul pe care Laurențiu-Ciprian Tudor îl realizează cu prozatoarea Florina Ilis, ca și promovarea autorilor din Brașov prin comentarii critice la volumele lor ori prin publicarea unor grupaje de proză și de versuri. De un lirism pregnant sunt reproducerile color după lucrările artistului plastic Agata Secelean, care ilustrează numărul. Elegantă și substanțială, Libris reprezintă o componentă convingătoare a revirimentului literar brașovean.