Concurs de burse de creație literară pentru tineri scriitori

Uniunea Scriitorilor din România inițiază un concurs de burse de creație literară pentru tinerii scriitori (cu vârsta până în 35 de ani), indiferent dacă sunt sau nu sunt membri U.S.R. Bursele au în vedere orice gen literar.

Candidații sunt invitați să expedieze la Secretariatul U.S.R. dosarele de aplicație la bursa de creație literară. Dosarele vor cuprinde un CV literar, un fragment literar reprezentativ pentru creația scriitorului și proiectul pe care autorul îl are în vedere în cazul primirii bursei.

Comitetul Director al U.S.R. îi va selecta, în urma analizării dosarelor, pe cei doi câștigători ai concursului. Fiecare bursă va fi în valoare de 1500 lei net lunar, timp de un an. La finalul perioadei de un an, beneficiarii bursei vor prezenta Comitetului Director al U.S.R. manuscrisul în formă finală.

Volumele vor fi tipărite prin grija U.S.R. și vor purta pe pagina de titlu mențiunea: „Autorul acestei cărți a beneficiat de bursa de creație literară oferită de Uniunea Scriitorilor din România“.

Dosarele pot fi expediate prin poștă până la data de 15 august 2019, cu mențiunea Concurs de burse de creație literară, pe următoarea adresă: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, cod poștal 010071.