Ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 18 aprilie 2019

Joi, 18 aprilie 2019, s-a reunit la Brașov Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România. La ședință au participat următorii membri ai Comitetului Director: Nicolae Manolescu, președintele U.S.R., Gabriel Chifu, vicepreședintele U.S.R., Aurel Maria Baros, președinte Filiala București-Proză, Cassian Maria Spiridon, președinte Filiala Iași, Ion Cristofor, din partea Filialei Cluj, Horia Gârbea, președinte Filiala București-Poezie, Peter Sragher, președinte Filiala București-Traduceri Literare. Invitați: Adrian Lesenciuc, președinte Filiala Brașov, Daniel Cristea-Enache, director de imagine, Stela Pahonțu, director economic, Dragoș Ursache, director administrativ.

Au fost votate, în unanimitate, propunerile pentru Premiile Opera Omnia (Poezie; Critică literară) la Festivalul Internațional de Literatură „Tudor Arghezi“, Târgu-Jiu, ediția 2019.

Adrian Lesenciuc, președintele Filialei Brașov, a informat Comitetul Director că va organiza în perioada 30-31 august 2019 Festivalul Limba Română cu sprijinul Primăriei Brașov. După ce membrii Comitetului Director au vizitat proprietatea moștenită de la familia Gramatopol și spațiul moștenit în imobilul de pe strada Lungă nr. 11, ambele situate în Brașov, s-a discutat despre viitoarea gestionare a celor două spații, prezenți fiind și Viceprimarul Municipiului Brașov, respectiv reprezentanții a două firme potențial investitoare. Președintele Filialei Brașov va întocmi un program de activități care va fi transmis spre aprobare în viitoarea ședință a Comitetului Director. Viceprimarul Municipiului Brașov, Mihai Costel, a asigurat Comitetul Director că Primăria se va implica în obținerea unui spațiu pentru sediul Filialei Brașov a U.S.R. la Teatrul „Sică Alexandrescu“.

Următorul punct de pe ordinea de zi a privit demersurile făcute pentru depunerea cererilor de finanțare a proiectelor culturale la Ministerul Culturii și Identității Naționale și la Institutul Cultural Român. În continuare, Comitetul Director a fost informat despre semnarea contractului cu Grupul Editorial ART pentru Editura Cartea Românească. A fost votată componența Colegiului Editorial. La capitolul Diverse, au fost discutate și votate o serie de solicitări venite din Filiale (București-Poezie, București-Proză, Pitești, Iași).

După încheierea reuniunii Comitetului Director, membrii acestuia s-au întâlnit cu membri ai Filialei Brașov. Au avut loc discuții profitabile reciproc legate de activitatea Filialei și de proiectele U.S.R.