In memoriam Roxana Sorescu

Roxana Sorescu se naște la 16 Septembrie 1943 în București. Cercetător științific, critic și istoric literar, autor, doctor în filologie, traducător, profesor universitar. Studiile primare, 1950-1954, și liceale, 1954-1961, le efectuează în București la Liceul Hasdeu. Urmează Facultatea de Limba și Literatura Română, absolvită în 1966 în același oraș. Debutează în Contemporanul, 1964. Din 1966 devine cercetător științific la Institutul „G. Călinescu“ al Academiei Române și secretar general de redacție la „Revista de Istorie și Teorie Literară“, urmând în paralel Facultatea de Limbi Germanice Engleză-Germană, absolvită în 1972. Are ample colaborări la lucrări elaborate în cadrul Institutului: Documente și manuscrise literare românești, I-III, 1972-1975; Structuri retorice și tematico-stilistice în romantismul românesc, 1975; Dicționar de termeni literari, 1976, ș.a. Membră a Uniunii Scriitorilor și a Societății de Științe Filologice.

Debutul editorial îl are cu volumul Interpretări în 1979, premiat. Obține titlul de doctor în filologie la Universitatea București în anul 1983 cu teza Liricul și tragicul.

Domeniile de activitate pe parcursul carierei sunt cu predilecție istoria literaturii române moderne și contemporane, teoria literaturii, literatură comparată și jurnalism.

Activitatea profesională este orientată în mai multe direcții: (i) exegeza literară, orientată spre o analiză fenomenologică a operei, de obicei în lumina unei idei teoretice generale și conform unei metodologii moderne. Sub acest auspiciu tratează toate micromonografiile dar și analize concrete ale unor opere literare; (ii) publicarea de informații literare inedite, rezultat al cercetării proprii, transcrierea și adnotarea acestora, privindu-i în special pe scriitorii din secolul XIX. În acest sens colaborează la publicarea volumelor Documente și manuscrise literare, în special a corespondenței dintre B. P. Hasdeu și Iulia Hasdeu (vol. III) dar și a manuscriselor lui Vasile Voiculescu, dupa 1998. Descoperă primele articole publicate în românește de B. P. Hasdeu, redeschide o discuție nici astăzi încheiată în legătură cu data reală a nașterii sale. Descoperă și pune în circulație, în edițiile operelor sale, mai multe texte poetice aparținând lui V. Voiculescu; (iii) interpretarea operelor literare, pe cât posibil, dintr-o perspectivă personală și utilizând metodele de cercetare cele mai noi și cele mai adecvate fiecărei opere, scopul fiind deschiderea operei către o receptare mereu înnoită.

Desfă­șoară în paralel activitatea de critică literară curentă unde încearcă în fiecare cronică să ofere un profil al întregii activități a scriitorului, așezând lucrarea comentată într-un ansamblu. În întreaga activitate profesională caută să îmbine munca de cercetare cu activitatea didactică și publicistică. Articolele critice relevă o foarte bună cunoaștere a metodelor moderne de cercetare a textului literar: structuralismul lingvistic și poetic, sociologia literaturii, psihanaliza ș.a. Folosește instrumentarul analitic în sprijinul unei critici interpretative propriu-zise, bazată pe descrierea unor comportamente obiective ale operei. Susține diferite comunicări științifice între anii Institutul de literatură al Academiei de Științe din Berlin, la Maison de l’homme, Paris, la GWZO Leipzig și la Hebrew University, Ierusalim. Se adaugă câteva zeci de comunicări științifice la Academia Română, Societatea de Științe Filologice, ca și colaborarea constantă la radio, 1972-2010. Colaborează cu instituții culturale din Austria, Franța, Germania, Israel, Rusia, Polonia și Republica Moldova.

După 1990 desfășoară activitate didactică în învățământul liceal și cel superior. Din 1998 predă în regim de colaborare la Facultatea de Litere a Universității din București, Facultatea de Teologie Romano-Catolică și la Facultatea de Teologie Ortodoxă.

Dobândește diferite premii și distincții pe parcursul carierei, cum ar fi Premiul pentru Debut al Uniunii Scriitorilor, 1979 cu volumul Interpretări, Premiul Asociației Editorilor din România cu volumul Integrala operei poetice V. Voiculescu, 1999, Premiul Iulia Hasdeu-UNESCO, 2000, cu volumul Lumea, repovestită.

Publică mai multe studii privind viața și opera lui B. Fundoianu; colaborează la ediția Opere a acestuia. Asemenea, publică interviuri și studii despre Andrei Scrima în „Viața Românească“. Redescoperă, investighează și propune opera lui Vasile Voiculescu în totalitatea ei, lăsând o vastă moștenire culturală în urma sa.

Vlad Butnaru

E o pierdere pentru noi toți și pentru cercetarea literară în general. A fost un cercetător extrem de dotat cu realizări importante dar prea modest și o foarte bună colegă.“

Mircea Anghelescu

Este o pierdere gravă pentru cultura română și pentru studiile fondaniene.“

Mircea Martin

A fost o mare doamnă și o personalitate deosebită în domeniul ei de cercetare.“

Michael Finkenthal

Suprainteligentă, cultă, cu mare putere de discernământ, demnitate și integritate morală (…) ce a publicat Roxana rămâne în istoria criticii literare românești.“

Cătălina Velculescu

Am avut cinstea să asist la orele dânsei, pe când eram în anul pastoral, la Catedrală, 2002-2003. O minunată Doamnă a Literelor românești, care ne-a deschis o cale nouă spre Dumnezeu, aceea a literaturii.

Îi dau har lui Dumnezeu pentru bucuria de a fi cunoscut-o!“

pr. Sebastian Lucaciu

Regret de a fi pierdut o cunoștință de o asemenea probitate morală și de un deosebit profesionalism, lucruri ce i-au adus prestanță în spațiul criticii și istoriei literare românești.“

Constantin Abăluță