Lista canonică, poezia

Continuă proiectul, inițiat de revista noastră în colaborare cu Uniunea Scriitorilor, prin care ne propunem să stabilim lista canonică pentru literatura română din acest secol de existență a statului român modern, 1918-2018. Secțiunea aflată de data aceasta în cercetare este creația poetică. În comparație cu sondajul precedent, dedicat prozei, acum au apărut două modificări. Întâi, am lărgit cercul consultării, incluzând între cei chestionați, alături de critici literari, încă o categorie: au fost invitați să-și exprime opțiunile și poeți care practică în mod curent exercițiul critic, comentând cărți de poezie. Apoi, schimbarea cea mai importantă constă în mutarea accentului de la operă la autor. Dacă pentru proză, romanul, ca structură și construcție coerentă, reprezintă unitatea de măsură, entitatea fundamentală, în cazul poeziei, acest rol îl joacă poemul, nu cartea în întregime, care, inevitabil, este inegală, cu piscuri și scăderi. Când avem în vedere opera unui poet, trebuie să citim întregul și să alegem din acesta izbânzile, care-i configurează acelui autor personalitatea. De aceea întrebarea pe care redacția noastră a adresat-o sună așa: Care sunt, în opinia dumneavoastră, cei mai valoroși 100 de poeți români din perioada 1918-2018? E de precizat că nici la secțiunea Poezie nu dorim să realizăm o ierarhie, un clasament, ci doar să alegem, prin însumarea opțiunilor exprimate, 100 de poeți reprezentativi pentru poezia română din ultimul secol. Vom publica lista poeților aleși, fără nicio intenție de scară valorică în interiorul ei, ordinea fiind cea cronologică, în funcție de debutul în volum. Lista va cuprinde, în dreptul fiecăruia dintre cele 100 de nume, unul sau mai multe titluri de cărți, care constituie repere pentru poezia sa. E de adăugat că acest proiect al listei canonice are mai multe faze și paliere. Unul dintre aceste paliere, de mare însemnătate, presupune încercarea de a promova și de a impune lista canonică în școli. În acest sens, redacția noastră deja a programat două întâlniri cu elevii și profesorii din Oltenița și din Bistrița, care urmează să se desfășoare în lunile aprilie și, respectiv, iunie. De asemenea, Gala Poeziei Române Contemporane și Colocviul Romanului Românesc, de la Alba Iulia, vor avea anul acesta un format schimbat, în funcție de lista canonică, despre care vom da amănunte la timpul potrivit.