Poeme de Leo Butnaru

Timpul, Sisif, pietroiul…

Din mersul îndărăt al tăbârcirii

pietroiului

pe care îl împinge cu spatele

cu omoplații supraîncordați

în mâini ținând Ecleziastul

Sisif citește despre timpul

de aruncat pietrele

și de timpul de adunat pietrele

după care urlă:

Dar de ce nu și pentru mine,

Doamne?

De ce nu și pentru mine?!…

 

Saboți, coșciuge

s-ar părea că vine libertatea

bocănind strident cu saboții

revoluției franceze

sau poate e bocănitul în lemnul

sicrielor revoltaților din acea

răzmeriță

inclusiv în cel al lui robespierre,

marat;

sau poate e bocănitul pe

podeaua ghilotinei

a saboților reginei maria

antoaneta

poate…

pentru că în istoria lumii

cel mai mult timp e noapte

uneori mai și învăluită de ceață

alteori îndesită de norii de praf

stârniți

de zborul pâlcurilor de vrăbii

aciuate a somn prin

copacii din lungul străzilor și

zburătăcite de bocănitul

saboților, ghilotinei sau

scândura coșciugului

încât

prin întuneric ceață și praf e

greu de deslușit

dacă libertatea vine în saboți

sau că bocănește pe podeaua

ghilotinei sau

în capace de coșciuge

 

Antireclamă cafea ness

Centaurul Nessus își bău ceașca

(uriașă) de ness

înainte de a fi ucis de săgeata

otrăvită a lui Heracles

pe tunica otrăvită cu sângele

hidrei și sperma lui Nessus

cu care a fost ucis în chinuri

îngrozitoare Heracles

au fost găsite pete de cafea

ness

preparată cu apă în care se

scaldă monstrul în Loch Ness…

Atenție: Sau nu consumați

cafea ness

sau nu citiți mitologie!

Nes pa?…

 

Deocamdată negăsind…

Având motivele Sale secrete

Dumnezeu deja chibzuiește

cum

ar putea inventa dez-

inventarea parantezelor

și altor semne obsesive în

lumea cerească și cea sub-

cerească

deocamdată negăsind soluția

dez-

inventării unor invenții

și văzându-se nevoit a trage

concluzia

(de etapă)

că e mai ușor făcutul

decât des-

făcutul.

 

Post-neorealism

Într-o mahala din Ferentari – larmă, răcnete

jeliri țipate în amestec cu

înjurături;

pe scurt

cruzime de Doamne ferește! – viața

bate filmul… –

fără milă

necruțător…

Acesta

Filmul bătut-măr

țipă urlă în acea mahala

din Ferentari…

 

Salvând iubita, iubirea

…iar când iubita mă văzu

în bazin

cu fața în apă

cu brațele în lături

nemișcat ca o bârnă

ea sări disperată să mă salveze

uitând că nu poate înota

…cu mare înfiorare și grabă

am scos-o din apă

salvând-o de la înec pe ea

și marea noastă iubire

de cândva…

 

Scaldă

Tu intri în Marea Moartă

și ea reînvie!

Iar trupul tău e de culoarea

manuscriselor celebre

zise de la Marea Moartă

care din această clipă

se numesc deja

manuscrisele nescrise de la

Marea Vie.

Manuscrisele dragostei noastre

din doar

poezie și vise.

 

Abstracția ca lege

1

Atracția față de tine a fost

de fapt o abstracție.

Chiar așa: precum există

legea atracției universale

există și legea abstracției

universale pentru tine

frumoasă mea fără de corp.

2

Dragostea îi era atât de mare

nepământeană

încât el credea că ar fi în stare

de-a face corp comun

cu frumoasa fără corp

și chiar să aibă prunci de la ea…

 

Arheologi și arhangheli

Osemintele pământenilor

de acum sute de ani

ce au rămas materie încă

gânditoare

simțitoare

când văd bărbații care

le dezgroapă din morminte

evuri și ere

cred că arheologii ar fi de fapt arhangheli vestitori

veniți de-a le duce la

judecata de apoi

la reînviere.

Și scheletele sau

osemintele disparate care,

dezgropate, albesc

nu se împotrivesc

nu se împotrivesc…

 

Puțin spus ciudatul refuz?…

Nu

nu e deloc exclus ca la

suprema judecată

adică la cea mai de sus

chiar în prezența Creatorului

la auzul Marelui Cuvânt

luminos, generos, eliberator

rostit de Isus

să se găsească vreunul

(nu se poate

din atâta lume de pe lume

chemată la judecată

să nu se găsească vreunul

sau chiar doi); deci

să se afle vreunul pur și simplu

îndărătnic (îmi zic

îmi imaginez)

care să spună (încă mort

cum l-au prins optimistele

trâmbițe): Nu, – să zică, –

nu vreau să reînviez.

…Și în vecii vecilor va rămâne

neaflat

puțin spus ciudatul refuz

de la un ins

definitiv ne-

reînviat…

 

Maci roșii, senzație

Stropi mari de maci purpurii

sau maci în pâlcuri

ca niște pâlcuri de sânge;

paradoxala

dureroasa senzație de rană

universală

dimpreună cu sentimentul

acut că și pe aici

ar fi trecut adevărul

ce umblă cu capul spart…

 

Realitatea coifului magic

Un zuruit pe care îl putea

pricepe îndată grecii antici

un zăngănit mărunt înfundat

de parcă tinerii spartani

împlătoșați

amestecau în coiful de aramă

zarurile care

pe unii îi vor lăsa în viață

altora le vor cauza răni

monstruoase

pe alții îi vor întinde pe scut.

În

luciul coifului în care se văd

înalte sau tupilate piedestalele

sub marmora bronzul granitul

eroilor în totalitatea lor

cu expresia celei mai

imbatabile impresii a

împăcării lumii necontenit

războinice cu

definitiva ei înfrângere

de către ea însăși.