Reviste literare: din sumar

Sunt destule de citit în sumarul numărului triplu (265-266-267, ianuarie-februarie-martie, 2020) al revistei DISCOBOLUL, care apare la Alba Iulia. Grupaje de versuri remarcabile semnate de Ioan Moldovan și de Traian Ștef; pagini din jurnalul lui Gheorghe Grigurcu; cronici de Iulian Boldea, Nicolae Oprea, Ovidiu Pecican, Mircea Popa; fragmente din cartea despre Grecia a lui Ion Pop; un nou episod din serialul critic Fete pierdute de Al. Cistelecan; interviuri realizate de Aurel Pantea cu Dumitru Chioaru și de Ruxandra Dragolea cu Ilie Rad; proză de Constantin Cubleșan și pagini de jurnal de Cornel Nistea; eseuri de Ioana Cistelecan și Rodica-Gabriela Chira; Comemorări literare de Ion Buzași despre poezia lui Alexandru Macedonski; Piața cărților de Mircea Stâncel; studii de istorie (autor Mihai-Octavian Groza) și de arheologie (autor Vasile Moga), traduceri din poezia franceză (Théophile Gautier, Michel Bénard, Éliane Hurtado), ca și numeroase recenzii la apariții editoriale recente.

A ajuns la redacție și revista SCRIPTOR (nr. 3-4, 2020), care apare la Iași, sub egida Editurii Junimea. Publicația se deschide cu poemul desenat Amintire-n afară de Simion Bogdănescu (însoțit de o echivalență grafică realizată de Dragoș Pătrașcu). Mai publică versuri Adrian Popescu, Gellu Dorian, Cristina Hermeziu și Eugen Barz. Putem citi și fragmente de proză de Ovidiu Pecican, eseuri de Ștefan Afloarei, Elvira Sorohan, Simona Modreanu, dialoguri purtate între Călin Ciobotari și Alexandru Hausvater, Vasile Proca și Dumitru Crudu, Grigore Ilisei și George Văideanu (discuție datând din anul 1995). Rubrica Ars Amica Nostra îl are invitat pe artistul plastic Marcel Pavel. La rubrica de recenzii semnează, între alții, Ioan Holban, Nina Corcinschi, Contantin Cubleșan, Ana Dobre, Sonia Elvireanu, Maria Pilchin, Stelian Țurlea. La rubrica Varia. Ultima oră, îi regăsim, între alții pe Nicolae Georgescu, Leo Butnaru, Eugen Uricaru, Doru Scărlătescu, Anastasia Dumitru și Adrian G. Romila.