Poezie de Vasile Dan

Atletul șchiop

Dimineața eram departe cu mîinile

înfipte în buzunare.

În spatele meu răsărea soarele în cea de-a șaptea zi

ploua, în biserică se ascundeau teama

și cele mai fierbinți jurăminte.

Am uitat de acel cuvînt spin în călcîi

atlet șchiop

căzut din dicționare.

Ieri l-am văzut pe sfîntul părinte papa în alb

rătăcind singur pe străzile pustii

ale Romei.

Era după ultima invazie a unui migrator invizibil.

Și cei din catacombe l-au văzut.

 

Călătoria

Dormea Dumnezeu știe de cînd.

Călătorea pe pluta albă subțire și transparentă.

Nu era nici un mal între cer și pămînt.

Căderea era incomparabilă ca un alcool vechi.

De ochi se lipsea vedea totul puțin mai devreme.

În sfîrșit și-a întîlnit bunicii nou-născuți singuri

ghiocei acolo în mijlocul unei cîmpii de gheață.

 

Mierla neagră

Am tuns scurt pînă la pămînt iarba

în curtea mea interioară.

Curtea mea interioară am uitat să vă spun

nu mai există

decît în memoria mea.

Am ascultat mierla neagră

cum cîntă.

Singură ea și-a făcut cuib

în curtea mea.

Mierla neagră nu mai există

am uitat să vă spun

decît în memoria mea.

Curtea mea interioară nu are de fapt

decît cîțiva pași și aceia

mărunți pe care cineva îi numără cu grijă.

Înapoi unul în plus.

 

Poemul ales

Sînt tatuat cu poemul ales.

Negru pe roșu.

Negru pe alb.

Negru pe galben.

Dimineața ridică ceața.

Literele de pe o scriere cu cerneală simpatică.

Arbori în flăcări torțe dulci

de salcîm.

Pe picioare pămîntul pe care l-ai bătătorit

desculț și liber.

Cealaltă față a ta ai întors-o degeaba.

Degetele au căzut singure fără soț.

 

Cărarea care se bifurcă

Sîntem mult mai mulți decît sîntem

strigă singur cuc

ceva totuși aici se adună pe nesimțite

ceva nu se lasă niciodată numărat

ceva cade nu se lasă cîntărit

nu nu sîntem singuri

și ce dacă se înserează

devreme întoarcem doar capul

pe cărarea care se bifurcă

în spatele nostru.

 

Există viață și după

Există viață și după îi șoptește fetița de nouă ani

bunicului său ce pășea tot mai ușor

un balon de oxigen se ridică deodată

ca un zepelin subțire la pas abia atingînd pămîntul

un fir de iarbă îi scapă din buze

precum o țigară umedă verde

un fir de ață albă baston de care se ține bine

legat ca de o umbrelă transparentă smulsă

brusc în sus de vînt

cerul e plin de baloane colorate azi exclamă fetița

de nouă ani ce zi de sărbătoare ce zi

universală e vîrsta treia.

 

Cititorul captiv

Tot citînd și citînd disperat din mine însumi

am ajuns și mai singur.

Captivul bibliotecii devastate.

Vedeam dimineața un miez de apă

o picătură de foc

pe limbă o pată de sînge nobil

al unei dinastii apuse

într-un ultim vers lizibil

o haină țesută de frig

din fire fine cristaline de ceață

un om cu trăiri totuși scandaloase

o stradă cu un singur număr

desigur impar

dedesubt trăiau toți ceilalți

claie peste grămadă

toți alergau în aceeași direcție.

 

Adevărul e o cofeină

Mai așteptăm puțin cu toții intră apoi în casă pe rînd

deschide fereastra să intre și vîntul

nu va fi uitat niciodată nimeni strigă cel din urmă

pereții casei se umflă ca la un zepelin pus la foc

continuu

pereții ei sînt transparenți

camera aceasta e încăpătoare e tot mai primitoare

vreau să zic

păsări ne iau ca întotdeauna înainte

deschid cîte un drum ce urcă coboară se prăbușește

cel rămas jos e tot mai mic ne face semne cu mîna

se pierde apoi în decor parcă a intrat în pămînt.

 

Ascult sirenele

A venit primăvara ascultă sirenele sfîșie aerul nou

de echinox

privit de sus de la ultimul etaj

privit de jos la pas alene de pe peluza de un verde

crud

aici nu mai locuiește nimeni

străzile lui sînt însă luminate e ziua de echinox

un loc totuși viu

sirene străpung ca un șiș aerul dimineții primenit

alergă aleargă înnebunite ritmic în aceeași direcție

porțile sudate ale caselor ferestrele cu obloanele trase

acoperișurile grele de plumb

ascund atîtea și atîtea glasuri subțiri de îngeri

neprihăniți abia apucă să cînte.

 

Ochii deschiși ai orbului

Moto

Despre mama n-am scris niciodată nimic.

Sînt prea slab să o fac.

Mi-ar trebui puteri pe care pot să le invoc cel mult,

nu să le și cîștig.

O, mamă! Punct.

Acum e acum.

Cei mai mulți și-au pierdut adresa.

N-ai unde le scrie n-ai cum să-i auzi n-ai cum să le vorbești

în șoaptă ori să țipi.

Iarba crește argintie pretutindeni noapte de noapte.

Plouă

o țărînă măruntă

neagră pulbere în vînt.

Țărmul pe care stai cu picioarele-n gol

clătinîndu-le.

Dinaintea ta dihania aia mică

numai aer și

picături slabe ca în deșert în ochii deschiși

ai orbului.

 

Ca să-i fiu recunoscător pămîntului

După o idee a lui Carl Sandburg

Ca să-i fiu recunoscător pămîntului din care zice-se

am venit

și în care zice-se voi dispărea

înnod vîntul și întorc ploaia să cadă acolo sus

peste pășunile raiului

unde pasc animale de demult

nemaivăzute

și cîntă în alte limbi în colivia lor verde nesfîrșită

păsări nemaiauzite

ce pești au fost mai întîi

apoi tîrîtoare, miriapode, patrupede, bipede

acum mîinile mele au penele lor spectrale

scriu acest poem.