Răzvan-Mihai Voncu

Născut în 24 august 1969, mun. Constanţa, jud. Constanţa

Conferenţiar universitar doctor la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Departamentul de Studii Literare

 

STUDII:

 • 2006 – doctor în filologie la Universitatea din Bucureşti, cu o teză intitulată Proza confesivă în literatura română veche, conducător științific prof. univ dr. Dan Horia Mazilu, distincţia Magna cum laude;
 • 1995 – masterat de literatură română, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti (absolvit cu media generală 9,92);
 • 1994 – Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, specializarea Română-Bulgară (absolvită cu media generală 9,95);
 • 1988 – Liceul de Matematică-Fizică „Fraţii Buzeşti” din Craiova, specializarea Matematică-Fizică;

 

LOCURI DE MUNCĂ ŞI FUNCŢII DEȚINUTE:

     –     din 2017, director de programe externe la Uniunea Scriitorilor din România;

     –     din 2015, redactor-șef al revistei „România literară”;

     – 2014-2016, director al Centrului de Studii Românești al Facultății de Litere,    „ Universitatea din București;

     –    din 2012, conferenţiar universitar, Departamentul de Studii Literare, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti;

 • din 2007, lector universitar, Departamentul de Studii Literare (fostă Catedră de istoria literaturii române) al Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti;
 • 1998-2007, asistent universitar, Catedra de istoria literaturii române, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti;
 • 1994-1998, asistent suplinitor, Catedra de istoria literaturii române, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti.

 

EXPERIENŢĂ DIDACTICĂ:

 • 2007-2017 – cursuri generale de istoria literaturii române, susţinute la specializările: Limbă şi literatură română, Literatură universală şi comparată, Limbi şi literaturi străine: Istoria literaturii române (de la origini la 1830), Istoria literaturii române (paşoptism şi post-paşoptism), Istoria literaturii române (sfârşitul secolului XIX – începutul secolului XX), Istoria literaturii române (perioada postbelică);
 • 2009-2015 – tutoriale de cercetare ştiinţifică în domeniul filologic şi de redactare a disertaţiei, la Masteratul de Studii Literare Româneşti şi, respectiv, cel de Teoria şi Practica Editării, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti;
 • 2007-2017 – cursuri opţionale, susţinute la specializările: Limbă şi literatură română şi Limbi şi literaturi străine, anii II şi III de studiu: Condiţia scriitorului în perioada comunistă (1948-1989), Stilul minor în literatura română din perioada 1890-1918, Modernitate înainte de modernism. De la Alexandru Macedonski la Tristan Tzara;
 • 2011-2017 – curs opţional, susţinut la Masterul de Cultură şi Politică în Context European şi Internaţional, Departamentul de Studii Culturale, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti: Culturi balcanice moderne;
 • 2006-2008 – cursuri opţionale la Departamentul de Studii Culturale, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, anii de studii III şi IV: Introducere în culturi şi civilizaţii balcanice şi Islamul în Europa, de la Califatul de Cordoba la destrămarea Iugoslaviei;
 • 1994-2007 – seminare de istoria literaturii române, susţinute la specializările Limbă şi literatură română, Limbi şi literaturi străine, Birotică şi Biblioteconomie, Teologie-Litere, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, anii de studii I-IV.

 

AFILIERI:

 • 2014 – membru al Centrului de Studii Românești;
 • 2012 – membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti), Filiala Cluj-Napoca;
 • 1999 – membru titular al Asociaţiei Scriitorilor din Serbia.

 

PREMII:

  • Premiul Naţional „Marin Sorescu” al Academiei Române (2002);

 

 • Premiul „Titu Maiorescu” pentru critică şi istorie literară al Academiei Române (2003);
 • Premiul Academiei Internaţionale „Mihai Eminescu” (2004);
 • Premiul revistei Contemporanul pentru critică literară (2010);
 • Premiul „Cartea anului” al Filialei USR București – Critică, istorie literară și eseu (2014), pentru volumul O istorie literară a vinului în România
 • Premiul Național „Tudor Arghezi”, Târgu-Jiu, 2017;
 • Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru critică, istorie literată și eseu, 2017.

 

 

PARTICIPĂRI ÎN GRANTURI ŞI PROIECTE DE CERCETARE:

 

 

 • PROIECTE INDIVIDUALE:

 

Vinul în literatura română, proiect de cercetare cu finanţare privată, acordat de „Valeriu Stoica şi Asociaţii” şi Fundaţia „Eleutheria”, durată 2011-2013;

Cultură alternativă şi opoziţie politică în Iugoslavia titoistă şi post-titoistă (1945-1991), bursă New Europe College, perioada 1 octombrie 2012- 31 iulie 2013.

 

 

 • MEMBRU/ COLABORATOR/ PARTICIPANT ÎN PROIECTE COLECTIVE:

 

 

 1. 1994-2007 – membru în colectivul de redactare a Dicţionarului General al Literaturii Române, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române, coordonator: acad. Eugen Simion (am redactat 14 articole de dicţionar);
 2. 2005 – membru în proiectul Cultură şi comunicare la începutul secolului XXI, grant finanţat de Academia Română, director: prof. univ. dr. Mihaela Constantinescu (am redactat două studii);
 3. 2007-2008 – membru în colectivul de redactare a Enciclopediei literaturii române vechi, proiect CNCSIS nr. 1008 (2007-2008), Comisia 3, director: prof. univ. dr. Dan Horia Mazilu (am redactat 3 articole);
 4. 2008-2009 – Proiectul internaţional „Volta: A Multilingual Anthology”, proiect de teoria şi practica traducerii, dezvoltat de The International Literary Quarterly (Marea Britanie) şi finanţat de English Council of Arts, coodonator: Peter Robertson (am redactat capitolul românesc al proiectului).

 

 

 • BURSE DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE:

 

 

 1. martie 1993 – Bursă de studii oferită de Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Universitatea din Blagoevgrad (Bulgaria), durata: o lună, obiectul: cursuri de iarnă de bulgaristică şi balcanologie;
 2. august 1990 – Bursă de studii oferită de Universitatea „Sfintul Kliment Ohrdiski” din Sofia (Bulgaria), durata: o lună, obiectul: cursuri de vară de limba şi literatura bulgară.

 

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE:

 

 • „O punte literară peste Cortina de Fier”, comunicare prezentată la Colocviul Culturile Estului în epoca totalitarismului, 16-17 septembrie 1997, Bucureşti, organizat de Academia Română, în cadrul Programului „Europa fără ziduri”, sub egida UNESCO şi a Consiliului Europei (lucrările colocviului au fost publicate în revista Caiete critice, nr. 1-4/1998, ISSN 1220-6350);
 • „Ideologia iluministă şi dialogul cultural european”, comunicare prezentată la Colocviul Dialogul cultural Est-Vest în pragul mileniului trei, 30 august-2 septembrie 1998, Braşov, organizat de CNDC – Centrul pentru Integrare Europeană în colaborare cu Academia Română, sub egida UNESCO (lucrările au fost publicate în revista Caiete critice, nr. 9-12/1998, ISSN 1220-6350);
 • „IT (and) Literature: Risks and Oportunities”, comunicare prezentată în cadrul Întâlnirilor Internaţionale ale Scriitorilor, secţia Critică şi Teorie Literară, 25 septembrie 2001, Belgrad, Serbia;
 • Dve teme. Smrt kritike? „Kritička” kultura i kultura „stvaralačka” (Două teme. Moartea criticii? Cultură „critică” şi cultură „creatoare”), comunicare prezentată în cadrul Întâlnirilor Internaţionale ale Scriitorilor, secţia Critică şi Teorie Literară, 17 septembrie 2005, Belgrad, Serbia (publicată în revista Književnost [Literatura], din Belgrad, Serbia, nr. 3/ 2007, pp. 186-191, ISSN 0023-2408;)
 • „Istoria literaturii vechi ca istorie deschisă”, Colocviul Catedrei de istoria literaturii române, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, 4 aprilie 2006 (publicată în volumul meu Zece studii literare, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010, pp. 7-17, ISBN 978-973-27-1946-6);
 • „Falsa legitimare. Discursul naţionalist în literatura deceniului 1980-1990”, în cadrul conferinţei Legitimitate şi legitimare în cultură şi politică, a III-a Conferinţă internaţională a Catedrei de teoria literaturii, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, 27 noiembrie 2006 (publicată în revista Euresis, 2010, pp. 224-233, ISSN 1223-1193);

–  Colocviul „G. Călinescu faţă cu noua critică literară”, organizat de Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă şi Uniunea Scriitorilor, Bucureşti, 17  martie 2007 (textul intervenţiei, publicat în revista „Caiete critice”, nr. 3-5 (233-235)/ 2007, pp. 50-51, 52 şi 57, ISSN 1220-6350);

 • „Poetul în bazarul textual. Prezenţe şi absenţe în lumea de hârtie a lui Ioan Flora”, în cadrul conferinţei The Idea of Presence, a IV-a Conferinţă internaţională a Catedrei de teoria literaturii, 30 noiembrie 2007 (publicată în volumul meu Zece studii literare, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010, pp. 107-116, ISBN 978-973-27-1946-6);
 • „«Clasicii minori» – o problemă de interpretare”, Colocviul Masteratului de Studii Literare Româneşti, ediţia I, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, 8 iunie 2010 (publicată în cartea mea Zece studii literare, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010, pp. 18-28, ISBN 978-973-27-1946-6);
 • „Critica de întâmpinare sau eclectismul progrmatic”, comunicare prezentată în cadrul Colocviului Secţiei de Critică a Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, ediţia I, cu tema Strălucirea şi suferinţele criticii de întâmpinare, 20 martie 2011 (publicată în revista Luceafărul, nr- 16-17/ 2011)
 • „Eugen Negrici şi renaşterea interpretării literaturii române medievale”, Colocviul Masteratului de Studii Literare Româneşti, ediţia a II-a, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, 10-11 iunie 2011 (publicată în volumul Eugen Negrici 70, coord. Ioan Es. Pop, Editura Paralela 45, Piteşti, 2011, pp. 141-153, ISBN 978-973-47-1314-1)
 • « Culture et œnologie chez les Roumains au Moyen Age. Une relation à contenu identitaire », în cadrul Conferinţei Internaţionale How Can One Be a European? Literature and Cultural Identity in European Modernity, organizată în cadrul Proiectului ELICA, 2-3 martie 2012, Universitatea din Bucureşti;
 • „Mutaţia valorilor estetice sau schimbarea codurilor de lectură?”, Colocviul Secţiei de Critică a Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, ediţia a II-a, cu tema 1989-2011. Mutaţii ale valorilor estetice (publicată în revista Luceafărul, nr- 5-6/2012);
 • „Vinul simboliştilor. O controversă (nu doar) enologică”, Colocviul Masteratului de Studii Literare Româneşti, ediţia a III-a, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, 21-22 iunie 2012.

 

DIVERSE:

2005-2011 – director editorial al trustului de presă Master Communications International;

2001-2005 – redactor-şef adjunct, Senior Editor şi director general al cotidianului Cronica Română;

1998-2001 – secretar general de redacţie al revistei Caiete critice.