Poezii de Daniel Corbu

Cartea nopţilor

Iată şi clipa când îţi trimit Cartea nopţilor

în care je dirai tout; le bien, le mal tout enfin.

Câte nopţi vanitoase trecut-au

dragostea mea,

în care aşteptarea se înălţa piatră cu piatră

precum piramidele în deşert

când auzeam de departe respirarea zeului

bolnav

şi vedeam cântăreţii de jazz ai tinereţii mele

cum îşi împrumutau unul altuia

aerul mulţumirii de sine.

ATÂTEA NOPŢI VANITOASE ŞI NIMENI

VINOVAT PENTRU IUBIRE!

Viaţă chircită prin colţuri viaţă

şchiopătând din drumul Damascului spre

Steaua Carnagiului

trecută direct pe manuscris

şi trecută life pe fereastra internetului. Cuvinte

atinse de inimă – nedevalorizate monade.

Atâtea nopţi vanitoase trecut-au

dragostea mea / bocceluţă de şoapte, /

ascultă pasărea paradisului cum cântă

imnuri în zori!

 

Lapidariile sau despre

sângerarea păsării în zbor

Motto:

,,Lumină de la fiecare ieri

Primit-au unii ca să poată merge

Pe drumul plin de pulbere al morții“

Shakespeare

Aproape totul despre mine am spus

uneori prea amănunțit

fărâmițat până la fleacuri.

Alteori câte-un pretins adevăr și chiar

amintiri din ferecate infernuri și precum

micile așchii din stânca muntelui

luminate frânturi din misterele spațiului

lăuntric.

APROAPE TOTUL DESPRE MINE AM SPUS

chiar și sângerarea păsării în zbor

mi-a răsărit în cuvinte

numai Moartea cea nedezlipită ca umbra

n-am putut s-o descriu. Numai moartea

n-am putut s-o descriu.

Acum încremenit între da și nu

ce-aș mai putea să adaug

când lumea e un lung coridor

de surâsuri fragile

iar în feericul sat planetar

pe lângă mine defilează

atâta stres și atâta disperare la liber

 

Moartea de care-mi vorbeşti

greşeşte mereu

Prietenul Emil, in aeternum

Doamne, moartea de care-mi vorbeşti

greşeşte mereu

şi nu-i ridică doar pe cei sastisiţi de viaţă!

Împleteşti dimineţi. Alternanţe. Drumuri sonore

până-n pădurile de simboluri

eu despre frumuseţe vorbesc şi despre

prietenul mort

pe câmpurile sintaxei.

Doamne, moartea de care-mi vorbeşti

greşeşte mereu!

Şi vine clipa în care nu dăm doi bani

pe escadroanele gloriei

şi vine renunţarea cu veştede pleoape

iar calea regretului e rece ca gura morţilor.

O, neamul lui Cain prosperă!

Tu să nu dormi! DIN CLIPĂ ÎN CLIPĂ

POATE TRECE ÎNGERUL SPRE DORMITOARELE

CERULUI

ŞI POŢI SĂ-L ZĂREŞTI.

 

Scrisoare apocrifă a trupului

către suflet, salvată din

babilonul de semne cu ocazia

descinderii în banal întru

întâmpinarea celor șapte principii

Toată tinerețea am ocrotit în mine

mirabilul poet

cel care deseori îmi călca în picioare

îmi zdrobea rărunchii îmi devia respirarea

și-mi îngreuna mersul pe labirintica

noastră planetă.

Doar el se bucura de interiorul

feericul dezastru al piramidei fără ferestre

care eram

doar el era prințul de neatins

al tuturor miresmelor și-al cântecului

neașteptat

dictat în somn sau în trezie.

Doar pentru el zornăiau cătușe

din cuvintele limbilor moarte.

Doar el se mândrea la nesfârșire cu mine

doar eu sufeream pentru toate visele sale

sparte-n bucăți.

Acum când am gârbovit

și încheieturile scârțâie precum spânzurătorile

în crivățul iernii îl văd răvășit

agonizând prin antecamera acestui

nefericit poem ca un Sfinx rătăcitor

prin Babilonul de semne.

 

Codicele singurătăţii

Tot admirând zeii altora

am uitat propria mitologie.

E noapte. Joc șah într-o cameră goală. Șah orb.

Cu pioni căzuţi în primele rânduri

ca avangardiștii împăratului Napoleon.

Pe tabla imensă

se-amestecă-n noapte regina cu nebunii

iar regele se cere impetuos apărat.

Cu fiecare mutare se schimbă ceva

și nu se schimbă nimic în ordinea lumii

și parcă-n această noapte codicele singurătăţii îl scriu.

Se-ndepărtează de mine regina. Se pierde.

Afară-i tot noapte. NIMIC

NU POATE ÎNLOCUI O REGINĂ PIERDUTĂ

IAR UN REGE SINGUR

E CA O CETATE PĂRĂSITĂ.

Joc șah într-o cameră goală.

Șah orb.

Și parcă-n această noapte

codicele singurătăţii îl scriu.

 

Blazonul de arhonte

Nici mergător pe sârmă la circul de stat

nici chelner la Viena după o spiţă străbună

nici salvamar la Miami

nici universitar la Heidelberg

nici comis-voyajor nonşalant prin oraşele

din Orient

nici călugăr budist prin peşterile Tibetului

nici rege al Etiopiei în fireasca

descendenţă familială.

Ce-am ajuns noi, Daniel Corbu?

Biet călător prin barăcile visului

sclav al metaforei oferind adăpost pentru

nunţile necesare oferind

lecţii mentale de frică şi extaz

purtând ca pe-o invizibilă torţă

blazonul de arhonte al cuvintelor

ce nu te-au hrănit niciodată de-ajuns.