Poem de Gellu Dorian

Tihna

– în amintirea lui Laurenţiu Ulici

De cîte ori mergeam la Sighet, de la Borșa în sus, aerul

trecea printr-o pîlnie cu miros de prun,

nările noastre însetate rămîneau mereu în urmă, pe

dealuri

ca niște armăsari pe spinările iepelor,

ochii se pironeau în ţoiuri de sticlă

și pînă nu-și trăgeau pleoapele peste lacrimile

femeilor adunate acolo

nu adormeau, așa cum vedeam prin bodegi

capete de cosași osteniţi adunate în poalele

nevestelor

guralive, izvoare coborîte printre pietre

în heleșteele de la marginea drumului –

liniștea se cuibărea apoi în alt sat, sub popii de fîn

ce sprijineau cerul dintre Petrova și cele două Rone,

după ce prin Vișeu stăteam lipiţi cu ochii de ferestre

ca ambalajele aduse de vînt și fixate pe garduri

sau ca afișele electorale din care curgeau minciunile

făcute terci în gura beţivilor deschisă ca în Ţipătul lui

Munch,

o sete imensă de-a ne opri și noi la familia Tivadar,

care, din comîndul lui Miciurin, ne-a dat

cea mai bună palincă, veche de zece ani, maică,

că Ion al nost n-a mai apucat să bea din ea,

că nu i-au ajuns cîrciumile din Rona, Crăciunești, Tisa și

Sighet,

s-a dus pînă la Ieud de unde l-am adus într-un sac,

și ne potoleam și noi setea pe încă un an,

era bună și cea de la Miţu, cel care o aduna din

uiumul

pe care-l primea pentru că-și pierdea nopţile lîngă

cazanele dintre dealuri,

iar cea de la Popa, de vizavi de biserică, ne prisosea

și ne ţineam cu ea prietenii pe timp de iarnă

care roiau ca musculiţele în jurul unui cotor de măr

uitat în bucătărie mai multe zile la rînd,

da, dar nici cea de la Echim sau Muste nu era de

lepădat,

las-o acolo, să fie, să nu trebuiască –

și așa liniștea noastră semăna cu tihna dealurilor care

coborau

pe lîngă Iza și Mara direct în Tisa,

iar de acolo secau birturile prin cele un milion de pîlnii

mereu deschise, trase acolo de creionul de tîmplărie

al lui Molotov,

ca într-un muzeu închis din care ieșeau șoarecii

din cizmele soldatului eliberator plecat să se

răcorească în Siberia –

dar această liniște nu era pe deplin aciuată în noi,

mereu între două mîini există un trup însetat,

cei un milion de inși care uneori poposesc în el

se manifestă zgomotos, cîntă,

vor să iubească un milion de femei rumene

ca niște castane aburinde în piaţă,

vor să bea la nesfîrșit,

vor să sară gardul pînă la Apșa,

vor să recite poezii,

vor să se bată,

vor să se ia de urechi, vor să se privească în ochi,

vor să se împace,

vor să încalece,

vor să descalece,

vor pancove și nuci în curte la Ghiţă Pîrja,

vor să intre în galeria lui Făt, pe pereţii unei săli de

clasă,

vor să intre în istoria literaturii

ca niște faraoni în piramida lui Ulici

zidită la bază din milioane de pietre, iar în vîrf

mereu altă piatră urcată de sisiful din mintea

zidarului,

vor acolo, sus,

deși la bază este mult mai sigur,

nu vor să se culce,

vor să-i prindă zorii veseli ca desenele pe crucile din

Săpînţa,

nu vor să mai asculte,

nu ostenesc, deși trupul cade unde apucă și din el

învie Vinicius

și recită cu trandafirul în mînă

în fîntîna arteziană din restaurantul hotelului,

din el se ivește Muri cîntînd „Nu-i lumină nicării,

c-or murit tăţi oamenii“,

și deodată în jurul lui zece femei cu zece pahare în

mână

îl poartă pe scut,

și, zdup, se face lumină peste tot

și viaţa o ia de la capăt,

din cer atîrnă un candelabru imens,

iar din mîna lui Dumnezeu cade tihna peste cei un

milion de oameni

adunaţi între cele două mîini,

toţi se-ntreabă al cui o fi trupul acela atît de palid și

de frumos,

o fi vreun înger,

nu că e prea bătrîn,

o fi vreun heruvim,

nu că Dumnezeu nu-i lasă slobozi pe pămînt, decît

prin cer,

iar acolo încă nu am ajuns, să vedem cum e,

și trupul nu spune nimic,

dar dintr-odată i se face sete și gura lui învie, coboară

de pe cruce

și bea,

cei un milion de oameni se fac iarăși zgomotoși,

lumea e din nou plină de ei,

vor aceleași lucruri ca ieri,

iar mîine va fi la fel,

ce bine ar fi să fie tot timpul sîmbătă și duminică,

ce bine ar fi să avem tot timpul în jurul nostru zece

femei

cu zece pahare în mîini, spune Muri al cărui somn îi

lipește gura de buza paharului,

iar ochii îi cad în gol

într-un cer mic ca un ţoi din care nu poţi sări

în lume vesel, așa cum i-ar fi plăcut trupului

să iasă de sub cearșafuri

ca ochiul divin de sub vălurile cerului –

la întoarcere de la Sighet totul se repetă,

aceleași dealuri tihnite, aceiași munţi,

aceleași nări ca niște pîlnii prin valurile de pruni,

altă tristeţe

cînd descălecăm în Moldova direct în mormînturi

de unde ne vor trezi femeile să ne pună iarăși la treabă

zile și nopţi,

nopţi și zile la rînd

pînă cînd din somnul pus la un loc

sar visele ca pruncii gata să crească și

să o ia de la capăt –

despre tihna aceasta vorbim fără încetare,

așa cum sunt dealurile, văile prin care trecem

ondulaţi de cîntecul care taie cerul

ca pe o pîine rumenă în mîna unei femei vesele,

iar cînd nu mai vorbim,

îngropăm în noi amintirile înainte de vreme, așa

cum fac cronicarii care povestesc doar faptele

care fac istoria cît un ou de cuc într-un cuib de mierlă,

vorba lui Lucian Perţa:

sunt singur cuc

și deodată cucul zbîr

(noiembrie 2000, New York)