Efectul Jeanne Hébuterne

David Foenkinos (cunoscut publicului român) este un scriitor cu o carieră impresionantă – deopotrivă romancier, dramaturg și scenarist – distins cu importante premii literare pentru multe dintre lucrările sale considerate adevărate bestselleruri. Romanul său Vers la beauté (Éditions Gallimard, 2018) a avut un impact puternic în peisajul literar contemporan, fie și pentru că autorul – …



Omul lăuntric – omul cu (anumite) însușiri

Cel mai nou volum publicat de cercetătorul și universitarul Ioan Alexandru Tofan – Omul lăuntric. André Scrima și fizionomia experienței spirituale – reconstituie chipul acestui tip de experiență din contextul publicațiilor și manuscriselor Părintelui André Scrima. După anul 2000, moștenitorii teologului dăruiesc arhiva personală a acestuia (notițe, fragmente, texte, însemnări, planuri de cursuri, scrisori) și …



În căutarea liniștii interioare

volumul semnat de Scott Stossel este minuțios documentat, fără pretenții de exhaustivitate și, așa cum afirmă autorul, a fost scris din dorința de a înțelege și de a ameliora anxietatea – tulburarea psihică care face subiectul cercetării. Cartea reprezintă, așa cum autorul specifică și în introducere, „o lucrare de sinteză și de informare care adună …



Declinul aristocrației ruse și destinele învinșilor

Douglas Smith, unul dintre specialiștii americani în istoria Rusiei, analizează în contextul acestui volum (publicat în 2012) învinșii, „foștii“ oameni ai vechiului regim, despre a căror soartă puțini istorici s-au mai interesat după victoria bolșevicilor și pe care ideologia comunistă i-a catalogat implacabil ca fiind „dușmani ai poporului“ și exponenți ai unei lumi decăzute. Motivat …



Drumul deformării și al (re)formării

Volumul semnat de scriitoarea Doina Jela –Drumul Damascului. Spovedania unui fost torționar, prefațat de Mircea Mihăieș, se află deja la a treia ediție, de data aceasta la Editura Corint, cu un parcurs de peste douăzeci de ani în spațiul publicisticii românești de recuperare a imaginii comunismului. Cu un titlu incitant, cartea – care aduce în …



Despre narcotice – fără prejudecăți

volumul antropologului Andrei Oișteanu (aflat în 2019 la ediția a patra, revăzută, adăugită și ilustrată) atrage prin acuratețea informațiilor, coroborarea surselor și ineditul unor conexiuni, cu atât mai mult cu cât este evident domeniul larg pe care îl abordează și complexitatea fenomenului pe care îl supune cercetării. De altfel, antropologul se înscrie în contemporaneitatea studiilor …



Filosofia – un fel de a fi în lume

Pierre Hadot a fost profesor, traducător, editor (a frecventat cercul lui Jean-Pierre Vernant, Jean Wahl, Raymond Bayer etc.), dar și filozof, unul dintre cele mai erudite spirite franceze. Hadot nu a propus neapărat un sistem, cât mai ales o grilă de apropiere față de filozofie, identificând și analizând ceea ce el numea „exercițiile spirituale“ folosite …



Despre lectură în cheie postmodernă

În contextul acestui volum – care deja este la a doua ediție – Valeriu Gherghel nu iese cu nimic din morfologia stilului eseistic: oferă soluții argumentat (dar nu le impune și nici nu le dogmatizează), problematizează, speculează și lasă libertatea cititorului de a-și contura propriile păreri referitoare la subiectele pe care le alege. Dată fiind …



Dansul ludic al intempestivei

Volumul de față se circumscrie cu o tandrețe dezarmantă într-o semiologie a cotidianului, a imprevizibilului. Contrar celor câteva rânduri inserate subtil în Cuvânt-ul înainte în care autorul se scuză, explică, se alintă – ca să îl parafrazez pe unul dintre scriitorii responsabili de „aruncarea în lume” a cărții din cadrul lansării – Gabriel Liiceanu nu-l …



Bărbații mor uneori cu mult mai devreme de a fi îngropați

Volumul lui Romain Gary reprezintă în substratul său cel mai intim un monolog interior al personajului principal – Jacques Rainier – care asistă neputincios în fața declinului personal atât din zona profesională cât și din viața sa intimă, sexuală.. „Începeam să îmi pândesc trupul ca și cum ar fi fost acela al unui străin care …