Societatea civilă. Trei decenii

Orice evaluare privind geneza și evoluția societății civile în Europa Centrală și de Sud-Est (în speță, în România) nu poate omite contextul și ritmul diferit de dezvoltare, inclusiv din punct de vedere instituțional, al acesteia. Traiectul, unul vădit sinuos, a fost dictat de diversitatea existentă, începând de la colapsul regimurilor comuniste (și tipologia tranziției), până …

Cultura civică – câteva repere pentru 3 decenii

Pentru cei născuți în anii ‘70 ai secolului trecut, probabil că amintirea orelor de școală dedicate educației cetățenești și inițierii în textul Constituției RSR, deși estompată, nu a dispărut cu totul. Îmi amintesc, bunăoară, acel manual cărămiziu pentru clasa a VII-a (care acum face deliciul nostalgicilor, dar și al colecționarilor, prin anticariate) pompos intitulat Constituția …

Presa culturală din România în ultimii treizeci de ani

Pentru intelectualitatea românească, ca și pentru întreaga societate, momentul istoric 1989 a coincis (dincolo de evoluțiile politice în sine), cu debutul unor așteptări entuziaste, aproape naive, deși în mare parte justificate, legate de o transformare rapidă și mai ales de substanță a contextului cultural, în concordanță cu noul cadru – democratic, spre care țintea, măcar …

Odiseea lui DS-896. Defectarea lui Petru Dumitriu (surse inedite)

Cercurile intelectuale românești și îndeosebi elita literară aveau să înregistreze un șoc, la începutul anilor 1960, odată cu răspândirea veștii că Petru Dumitriu, scriitor de anvergură al regimului comunist și unul din privilegiații acestuia, trecuse clandestin în Berlinul Occidental, alături de soție, în timpul unei călătorii de documentare desfășurate în mai multe state ale Europei …

Democrația în manualele din România. Câteva considerații

Cum au învățat elevii români din manuale despre democrație în ultimele trei decenii? Cum vor învăța? Este îndeobște cunoscut că înainte de 1989, regimul comunist din România a folosit manualele, în special cele de istorie, dar nu numai, ca vectori de propagandă și de diseminare a ideologiei oficiale. În paginile acestora, toate epocile istorice, dar …

Ce ar fi fost dacă, în 1989, nu ar fi căzut comunismul în România?

Istoricii au fost și sunt, în genere, refractari sau cel puțin reținuți, atunci când este vorba de ceea ce se numește istorie contrafactuală. Eu însumi consider acest „areal istoric“ mai degrabă secundar, dacă nu cumva de-a dreptul periferic și insignifiant, deși, fără îndoială, este de înțeles, până la un punct, tentația umană firească pentru analiza …