Dimitrie Cantemir în lexicoane străine

295 ani de la moarte (Harkov-Rusia, 23 august 1723) Viața și opera lui Dimitrie Cantemir sunt menționate în primele publicații în limba română de la începutul secolului XIX. În scrierea titrată Viața lui Dimitrie Cantemir, Domnul Moldovei și Prințip în Împărăția Rusească (,,Biblioteca românească“, Buda-Pesta, 1829, partea I, pp. 27-58), Damaschin Bojincă îl prezintă sub toate …