Un Shakespeare pentru scenă, dar și pentru pagină

William Shakespeare, „Opere XIV: Regele Lear, prima ediție in-cuarto (1608), prima ediție in-folio (1623), Pericle”, traducere, prefață și note de George Volceanov, Tractus Arte, Bucure[ti, 2018, 492 p.

Deși traduse cu gândul în primul rând la scenă și deci urmând principiul că replicile trebuie să conțină toți nutrienții de semnificație și expresie ai originalului, dat fiind că actorul nu poate declama notele de subsol, piesele shakespeariene în versiunea coordonată de George Volceanov reconciliază omul și spectatorul de teatru cu filologul și cititorul, consumatorul …