Avem, în fine, România visată

De ziua Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureș­tiului, pe strada îngustă din dreapta statuilor de pe dealul Patriarhiei, se îmbulzeau, în tăcere, mii de dreptcredincioase, nerăbdătoare să atingă moaște. Singura ființă cu spatele la Patriarhie și cu fața spre oraș era o țigăncușă măturăreasă, cam durdulie pentru vârsta sugerată de față și de ochi, care, …

Constantin Mateescu – 90

Cucerit de scriitura elegantă a prozatorului Constantin Mateescu, m-am pomenit, nu o dată, întrebându-mă cum se face că, din 1966 până astăzi, numeroasele lui cărți nu au trezit, printre criticii care contează, interesul meritat, adică acela care oferă notorietate și inițiază un destin literar. Am găsit o explicație în felul discret în care își trăiește …