Nostalgie

Constantin Abăluță, „Poem pentru cei ce nu-s de față”, cu un preambul și ilustrații ale autorului, Casa de pariuri literare, București, 2018, 78 pag.

În același an edito­rial (cel care tocmai s-a în­cheiat), Con­stantin Abăluță a publicat două volume de poezie, ambele la aceeași editură și cu formatul păstrat. Ca și Trecerea în alt ocean, despre care am scris în România literară, Poem pentru cei ce nu-s de față e o carte de mici dimensiuni, ilustrată și ea de …

Operația a reușit

Ion Mircea, Materia care ne desparte, poeme inedite, Editura Junimea, Iași, 2018, 250 pag.

După o antologie de autor apărută în 2012, Ion Mircea revine în actualitatea editorială cu un volum alcătuit din „poeme inedite”, într-o colecție elegantă și bine îngrijită, deși cam amestecată (Aura Christi și Theodor Damian, Grigore Vieru și Karol Wojtyla). Materia care ne desparte e o carte de poezie, iar nu o simplă culegere de …