Dincolo de simbolism

Sunt în literatura română cazuri de poeți cărora le-au fost oferite elogii și recunoașterea publică, pe timpul vieții lor, și apoi o deplină uitare, în epocile următoare; după cum sunt situații răsturnate, cu autori lirici întâmpinați ca niște „curiozități” și tratați ca marginali, reconsiderați și valorificați cu adevărat abia în posteritate. Bacovia ilustrea­ză a doua …

Calendarul îngălbenit

Peste cincizeci de ani de poe­zie și aproa­pe douăzeci și cinci de volume purtând semnătura lui Petre Stoica se cuprind – fie și selectiv – în antologia Singurătatea noblețele ei. Meritul pentru alcătuirea ei îi revine lui Marius Chivu, autor și al unei prefețe mai degrabă naive, de începător în procesul lecturii creației poetice a …

Silenul și nimfele

Spre sfârșitul pro­logului din De­coct de fe­meie, volumul lui Sorin Lavric, auto­rul oferă o explicație asupra titlului cărții. Analogia este cu cazul „banal” al fierberii ceaiului, iar Lavric procedează metodic, cum o va face peste tot, în carte: „Să ne amintim ce se întâmplă în cazul banal al fierberii unui ceai: principiile active ale plantei …

Arta aplicată

Reîntors la proză după mai mulți ani consacrați textelor dramatice, Vlad Zografi ambiționează să dea cu Șapte Octombrie un roman total: frescă socială, galerie de personaje tipice pentru lumea literară, o sumedenie de scene erotice detaliate realist și, cum ar fi spus Buzura, un „raport asupra singurătății” protagonistului masculin. Acesta este un intelectual, firește, aflat …

Fără bariere

Într-un spiritual Preambul la cel mai recent volum de poezie semnat Nora Iuga, autoarea evocă o întâmplare de la începutul anilor 1980, când Mircea Ciobanu a făcut un pariu, testând capacitatea unor scriitori de a încadra un fragment literar într-un anumit gen. Să fie proză? Să fie poezie? În unanimitate, scriitorii chestionați au decis că …

Fotograful scriitorilor

La scurt timp de la dispariția lui Ion Cucu, unul dintre cei mai importanți artiști ai fotografiei din ultimii cincizeci de ani, un încă tânăr scriitor, împrăștiat în numeroase proiecte culturale, și care semnează cu pseudonimul un cristian, a reunit într-un singur volum trei apariții editoriale anterioare. Cum ar arăta viața fără fotografie? cuprinde cartea …

Rânduri-rânduri

Prima ediție din Viața în paran­teză a lui Livius Ciocârlie a apărut în 1995, după patru ani petrecuți de autor la Bordeaux, ca profesor invitat, în contextul schimbărilor ce au făcut posibile schimburile academice după decembrie 1989. Acea primă ediție a jurnalului cuprindea (sau se referea la) însemnări, notații, observații din anii 1965-1977. Ieșit pentru …

Un poet pierdut

La destui poeți „șaizeciști” din primul „val”, debutul editorial este mai reprezentativ pentru epoca încă nedesprinsă de cea a realismului socialist decât pentru evoluția lor ulterioară, distinctă. Un aer de fericire juvenilă, de frenezie ideologică și de încredere nețărmurită în comunismul eliberator marchează coeficientul de originalitate al primelor volume semnate de poeți care, mai târziu, …

Tânărul A.E. Baconsky

Nu a fost ușoară, probabil, la antologia O sută și una de poezii purtând semnătura lui A.E. Baconsky, chiar operațiunea de antologare. Diana Câmpan trebuia să marcheze, prin ea, evoluția poetului, desprinderea sa de realismul socialist, remarcată de critică în epocă și mai târziu. Aceasta a implicat selectarea unor poezii mai convenționale, pentru a fi …

Eul vulnerabil

Despre poezia lui Florin Mugur se vorbește prea puțin în ultimii ani, mai dese fiind referințele la volumele sale de convorbiri (mai ales cel cu Preda) și evocările făcute redactorului de la Cartea Românească pe sub ochii căruia au trecut manuscrisele multor autori. Este binevenită, așadar, ideea includerii lui într-o colecție a Editurii Academiei Române …