Fotograful scriitorilor

Ion Cucu, „Cum ar arăta viața fără fotografie?” Un dialog cu un cristian, Casa de pariuri literare, București, 2018, 158 pag.

La scurt timp de la dispariția lui Ion Cucu, unul dintre cei mai importanți artiști ai fotografiei din ultimii cincizeci de ani, un încă tânăr scriitor, împrăștiat în numeroase proiecte culturale, și care semnează cu pseudonimul un cristian, a reunit într-un singur volum trei apariții editoriale anterioare. Cum ar arăta viața fără fotografie? cuprinde cartea …

Rânduri-rânduri

Livius Ciocârlie, „Viața în paranteză. Jurnal”, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Tracus Arte, București, 2018, 368 pag.

Prima ediție din Viața în paran­teză a lui Livius Ciocârlie a apărut în 1995, după patru ani petrecuți de autor la Bordeaux, ca profesor invitat, în contextul schimbărilor ce au făcut posibile schimburile academice după decembrie 1989. Acea primă ediție a jurnalului cuprindea (sau se referea la) însemnări, notații, observații din anii 1965-1977. Ieșit pentru …

Un poet pierdut

Ioan Alexandru, „O sută și una de poezii”, antologie și prefață de Mircea Platon, Editura Academiei Române, București, 2017, 286 pag.

La destui poeți „șaizeciști” din primul „val”, debutul editorial este mai reprezentativ pentru epoca încă nedesprinsă de cea a realismului socialist decât pentru evoluția lor ulterioară, distinctă. Un aer de fericire juvenilă, de frenezie ideologică și de încredere nețărmurită în comunismul eliberator marchează coeficientul de originalitate al primelor volume semnate de poeți care, mai târziu, …

Tânărul A.E. Baconsky

A.E. Baconsky, „O sută și una de poezii”, antologie și prefață de Diana Câmpan, Editura Academiei Române, București, 2016, 224 pag.

Nu a fost ușoară, probabil, la antologia O sută și una de poezii purtând semnătura lui A.E. Baconsky, chiar operațiunea de antologare. Diana Câmpan trebuia să marcheze, prin ea, evoluția poetului, desprinderea sa de realismul socialist, remarcată de critică în epocă și mai târziu. Aceasta a implicat selectarea unor poezii mai convenționale, pentru a fi …

Eul vulnerabil

Florin Mugur, „O sută și una de poezii”, antologie și studiu introductiv de George Manolache, Editura Academiei Române, București, 2018, 220 pag.

Despre poezia lui Florin Mugur se vorbește prea puțin în ultimii ani, mai dese fiind referințele la volumele sale de convorbiri (mai ales cel cu Preda) și evocările făcute redactorului de la Cartea Românească pe sub ochii căruia au trecut manuscrisele multor autori. Este binevenită, așadar, ideea includerii lui într-o colecție a Editurii Academiei Române …

Memorii raționale

Virgil Nemoianu, „Arhipelag interior. Eseuri autobiografice”, în vol. „Opere”, 10, Editura Spandugino, București, 2018, 680 pag.

Reeditat după aproape douăzeci și cinci de ani, într-o foarte elegantă serie de autor, și integrat, cu un al doilea volum, într-o construcție autobiografică și mai amplă, Arhipelag interior de Virgil Nemoianu se compune din capitole scrise la date diferite și separate de linia adâncă a Revoluției din 1989. Cronologia scrierii nu o urmează neapărat …

Nostalgie

Constantin Abăluță, „Poem pentru cei ce nu-s de față”, cu un preambul și ilustrații ale autorului, Casa de pariuri literare, București, 2018, 78 pag.

În același an edito­rial (cel care tocmai s-a în­cheiat), Con­stantin Abăluță a publicat două volume de poezie, ambele la aceeași editură și cu formatul păstrat. Ca și Trecerea în alt ocean, despre care am scris în România literară, Poem pentru cei ce nu-s de față e o carte de mici dimensiuni, ilustrată și ea de …

Operația a reușit

Ion Mircea, Materia care ne desparte, poeme inedite, Editura Junimea, Iași, 2018, 250 pag.

După o antologie de autor apărută în 2012, Ion Mircea revine în actualitatea editorială cu un volum alcătuit din „poeme inedite”, într-o colecție elegantă și bine îngrijită, deși cam amestecată (Aura Christi și Theodor Damian, Grigore Vieru și Karol Wojtyla). Materia care ne desparte e o carte de poezie, iar nu o simplă culegere de …