Kamikaze

Poetul și dramaturgul Mihai Ignat propune o plachetă de poezie, Forme de apus, parte a unei trilogii. O carte în care există, ca în geometrie, două linii care nu se întâlnesc niciodată. În acest caz, ar fi fost un plus dacă aceste două linii s-ar fi întâlnit, ar fi dansat desenând forme de relief și …



O bancă de sentimente

Autor al mai multor volume de proză și memorialistică: Subomul, Omul cu cioc și gheare, Prea târziu, Război în bucătărie, Purtătorul de cuvânt, Niște ciori vopsite-n roșu, Cutia cu maimuțe, Oameni care nu contează, Peștele cu aripi, De partea bună a ierbii, dar și a șapte scenarii de film, Răsvan Popescu publică acum o carte …



Ca o mantie grea

Mihai Kantzer este pseudonimul literar al lui Bogdan Popescu. A publicat cărți de autor și în colaborare pe teme filosofice: Qualia și filosofia conștiinței (Antet, 2007), Filosofia conștiinței și științele cognitive (împreună cu Angela Botez, Cartea Românească, 2002). Poezie a publicat în România literară, „Luceafărul“, „Convorbiri literare“, „Arca“, „Viața Românească“, „Ramuri“, „Con temporanul“. În acest …



Neliniști

Poetul sătmărean George Vulturescu ne propune un nou volum de versuri: Printre vânătorii de orbi. Publicat la doi ani după Maladiile lămpilor (Editura Tracus Arte, 2019), noul volum reușește, în pofida perioadei scurte de gestație, să fie mai articulat și mai consistent decât precedentul. Încă din titlu ni se dezvăluie un început de poveste sub …



Cupa de șampanie

Dincolo de funcționalitatea sa evidentă, de compoziția și expresivitatea neobișnuite, un gargui fascinează mai cu seamă prin neconcordanța frapantă dintre ansamblul arhitectural (catedrală, castel, edificii guvernate de legi sacre, doctrinare, care ordonează sfera existenței umane) și creatura semiantropomorfă, înaripată, situată între lumi, a cărei prezență nu destabilizează, ci, dimpotrivă, contribuie la existența cumsecade a edificiului …



Vârste ale iubirii

A apărut la Editura Creator volumul Carte cu scriitori. 24 de interviuri semnat de scriitorul brașovean Laurențiu-Ciprian Tudor. Volumul cuprinde, pe lângă interviuri, și patru anchete literare.Scriitorii din cartea lui Laurențiu-Ciprian Tudor au ajuns la Brașov, datorită unor evenimente culturale: lansări de carte, festivaluri, întâlniri literare, prilej pentru autor de a-i invita la destăinuiri pentru …



Poeme mistice

A apărut la Editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca placheta de versuri Cetățile de scăpare a poetului Ioan Barb. Prefața, semnată de Paul Aretzu, cartografiază exemplar poezia acestor pagini, iar cuvântul însoțitor de pe coperta patru, semnat de Ioan Es. Pop, vine să pună punctul pe i. O altă îndrumare este aceea oferită de către poetul …



Șoim de zăpadă

Glonte din amonte este cel mai recent volum de versuri al poetului Nicolae Jinga, din stirpea dimoviană, după cum afirmă Al. Cistelecan, volum apărut la Editura Limes din Cluj- apoca, 2020, 102 pag. Între poeții contemporani de formație teologică, icolae Jinga este printre cei puțini în a căror poezie u găsim, aflate în suspensie, elemente …



Cel aflat pe cale

Karácsonyi Zsolt (n. 1977, la Arad) este liderul generației de poeți douămiiști de expresie maghiară din România. Critic literar și de teatru, redactorșef al revistei bilunare „Helikon“, editată de Uniunea Scriitorilor din România, traducător literar, președinte al Ligii Scriitorilor Ardeleni Maghiari, Karácsonyi Zsolt a fost distins cu prestigiosul Premiu József Attila. Recent a publicat la …



Nu-i lumină…

A apărut în colecția Cantos, la Editura Junimea, Iași, cel mai recent volum al poetului Ioan Moldovan, Viața fără lume. Trimiterea din titlu, directă, la viața în izolare, este, din fericire, prezentă în doză homeopatică în versuri. Situația specială a anului care a trecut a generat apariția unui anume tip de literatură: literatura de pandemie. …