Destinul postbelic al greco-catolicismului

Istoricul Cristian Vasile s-a consacrat drept un riguros cercetător al istoriei ecleziastice postbelice, precum și al politicilor culturale și vieții artistice din timpul regimului comunist, cu contribuții solide în domeniu, recunoscute în mediul istoriografic românesc, dar și în afara țării. Cărțile sale, unele publicate în mai multe ediții, majoritatea la Editura Humanitas, dar nu numai, reprezintă tot atâtea contribuții cvasi-exhaustive, îndelung documentate mai ales prin stagii de cercetare în arhive, elaborate echilibrat, fără părtinire. Între cărțile sale cele mai cunoscute, sunt de menționat Biserica Ortodoxă Română în primul deceniu comunist (Curtea Veche, 2005), Literatura și artele în România comunistă 1948-1953 (Humanitas, 2010), Politicile culturale comuniste în timpul regimului Gheorghiu-Dej (Humanitas, 2011) și Viața intelectuală și artistică în primul deceniu al regimului Ceaușescu, 1965-1974 (Humanitas, 2015).

Prezenta lucrare este, de fapt, o nouă ediție a cărții sale apărute în anul 2003, la Editura Curtea Veche, ce se constituie într-un studiu aprofundat dedicat destinului postbelic al greco-catolicismului din spațiul românesc. Prima ediție a lucrării este îmbogățită, odată cu volumul recent apărut la Editura Litera, prin adăugarea unei ample secțiuni dedicate evoluției cercetărilor și lucrărilor relevante privind tema, apărute după 2003, anul apariției primei ediții; un subcapitol include referiri privind noul val de istorici ai greco-catolicismului și contribuțiile lor recente.

Obiectivele fundamentale ale lucrării sunt legate de cercetarea originii conflictului dintre Biserica romano-catolică și comuniști, a fazelor premergătoare ofensivei legislative împotriva Bisericii Greco-Catolice și suprimării acesteia, lichidarea propriu-zisă a Bisericii Române Unite (octombrie-decembrie 1948), raportarea ierarhiei ortodoxe la desființarea Bisericii Române Unite (inclusiv încercările de convertire a episcopilor greco-catolici), existența clandestină a cultului greco-catolic, în perioada 1949-1965 (cu subcapitole dedicate, între altele, experienței prigoanei și detenției, dar și rezistenței armate a preoților uniți – rolul preotului Atanasie Oniga, membru al grupului de rezistență Țibleș, din zona Maramureșului), situația cultului greco-catolic în epoca Ceaușescu (cu o secțiune dedicată sfârșitului episcopului Iuliu Hossu), climatul de relativă destindere dintre România și Sfântul Scaun, interferențele perpetue ale Securității, rolul și influența Actului final al CSCE de la Helsinki, semnat de statele socialiste, ce includea recunoașterea convențiilor internaționale privind drepturile omului și cetățeanului, inclusiv libertatea religioasă, echivalentă practic cu oferirea unei pârghii legale celor care contestau abuzurile regimurilor comuniste.

Ceea ce diferențiază lucrarea cercetătorului Cristian Vasile de alte cercetări existente (de o mai mică sau mai mare întindere) este, dincolo de acribia vădită, abordarea sa fără patimă, riguros științifică, cunoscut fiind faptul că, de multe ori, istoria ecleziastică a fost afectată de partizanatul confesional, mai ales în publicații eparhiale sau în unele lucrări oficiale de istorie ecleziastică. Or, tocmai maniera nepărtinitoare și echilibrată, cercetarea întemeiată pe solida documentare în arhive și efortul de analiză și interpretare conferă prezentei lucrări aura unui demers eliberat de încorsetări, nuanțat și, totodată, lipsit de încrâncenare.

Ultima parte a lucrării înglobează o anexă alcătuită din documente provenind de la diferite entități arhivistice, mai ales de la Arhiva Serviciului Român de Informații și Arhiva CNSAS.

O contribuție fundamentală, în ansamblul cercetărilor dedicate studierii modului în care a fost operată suprimarea greco-catolicismului din spațiul românesc, în perioada regimului comunist.