Arta imploziei

Criza azilurilor pentru bătrâni intră în seria isteriilor ce izbucnesc periodic în societatea românească. De regulă, zarva pornește de la un caz particular, de la o scânteie, pentru ca, instantaneu, să devină vâlvătaie și să cuprindă întreaga lume. Atunci, mânați de o sfântă indignare, ne mutăm în tabloul lui Octav Băncilă, „1907“, și nu ieșim din el până nu am pârjolit totul în jur. Cu pupilele supradilatate, cu pumnii strânși, zdrențuroși, dar neînfricați, pășim răzbunător peste cadavre și peste trupuri de muribunzi spre o țintă care, de regulă, e ecranul televizorului. Acolo se urzesc marile noastre revolte și tot acolo sfârșesc lamentabil după ce ne-au electrocutat vreme de o săptămână, două sau, rar, o lună – în funcție de aranjamentele de culise.

Dintre comoțiile recente, gândiți-vă doar la Colectiv sau la Hexi Pharma. În primul caz, era vorba de o neglijență criminală, cu efecte tragice. În al doilea, de o escrocherie de proporții, generată de faptul că „spitalele din România folosesc pe scară largă dezinfectanți proveniți de la firma Hexi Pharma, dezinfectanți în care substanțele active au fost diluate de până la zece ori“, după cum scria presa. Dar în ambele ca zuri vorbim despre un sistem. Nu e domeniu din România care să nu genereze propriul său Colectiv, Hexi Pharma sau propriile aziluri de exterminare, de tipul celor din Voluntari. Tot ceea ce are tangență cu ba nul public e atins de o boală contagioasă, de o lepră necruță toare ce macină rădăcinile ideii de normalitate și decență.

Azi e rândul bătrânilor, adică al acelei pături de cetățeni pe care televiziunile îi numesc cu ridicolă sfiiciune „bunici“. Tonul l-a dat, dacă nu mă înșel, fostul ministru al Muncii, Budăi, de altfel, un extraor dinar generator de confuzie, un impostor cum societatea ro mânească a cunoscut ara reori. N-am mai văzut pe nimeni să jongleze neantul cu îndemâ narea acestui dresor de baliver ne și temporizator de geniu. Frauda semantică a prins, sub presiunea mentalității corect-politice, iar cuvântului „bă trân“ buzele țuguiate de la te leviziuni îi substituie ridicola vocabulă „seniori“. Dar ravagii face, cum spuneam, duiosul „bunici“. Ca să fim PC până la capăt, nu toți bătrânii sunt bu nici, după cum nu toți bunicii sunt bătrâni. Dar această scli foseală menită, chipurile, să menajeze sensibilitățile celor în cauză se adaugă și ea șirului de minciuni pioase din care escrocii și fanfaronii și-au făcut pavăză.

Nu am încă vârsta la care a fost ucis Socrate, dar nici nu tresar indignat când mă văd calificat ca aparținând „vârstei a treia“ (altă formulă hilară ce înflorește ca zarzărele, și când trebuie, și când nu trebuie). Dacă nu l-au citit pe Erik Eriksen și teoria sa despre ciclurile vieții, isteții cu pricina ar fi trebuit să cunoască măcar dialogul lui Jacques, din Cum vă place, al lui Shakespeare. Ar fi aflat de acolo că al treilea rol interpretat de om în viață e cel al îndrăgostitului, „ce suflă încins,/ ca un cuptor, slăvind, cu glasul stins/ Sprâncenele-mpreunate ale iubitei“, și nu al bătrânului. Abia spre final, în a șasea și șaptea ipostază, omul e cu adevărat bătrân.

Așa încât e cazul să lăsăm deoparte demagogiile ieftine și să spunem lucrurilor pe nume. Și poate că ar trebui să începem cu faptul că nu zbirii care conduc azilurile sunt cei dintâi și singurii prigonitori ai bătrânilor. Marele lor inamic e statul. Din clipa în care te-ai ivit pe lume, intri într-un malaxor care te va strivi și transforma în material inutilizabil pe măsură ce înaintezi în ani. Dacă, în perioada în care e activ, românul se „descurcă“ (mai o învârteală aici, mai un furtișag dincolo), pensionarea funcționează ca o ghilotină: omul e, pur și simplu, „decupat“ din societate și aruncat într-un purgatoriu rușinos, insuportabil, plin de privațiuni, având ca ultimă destinație cimitirul.

N-aș vrea să se creadă că acest articol e o pledoarie pro-domo: Dumnezeu și viața m-au ajutat să nu împărtășesc, până în clipa de față, soarta majorității copleșitoare a celor de vârsta mea sau a celor mai bătrâni. Mă consider, din acest punct de vedere, un norocos și un privilegiat. Dar asta nu înseamnă că sunt orb și nesimțitor. Tocmai de aceea, văd scandalul azilurilor doar ca pe un episod dintr-un nesfârșit și macabru serial. El nu e decât vulcanul care a erupt într-o societate ce pare alcătuită numai și numai din Vezuvii și Etne. Oriîncotro ți-ai îndrepta privirea, dezastrele se țin lanț. Ele ajung, periodic și prin rotație, în prim-planurile televiziunilor de știri și ale Internetului, dar așa cum au izbucnit, așa se sting. Doar două dintre ele țin capul de afiș: învățământul și sănătatea. Nu întâmplător, sunt domeniile cu cele mai multe ramificații. Fără un învățământ performant, societatea decade, iar o populație nesănătoasă, neîngrijită, e sortită pieirii.

Poate că nu întâmplător, acestea au fost și domeniile cele mai batjocorite pe parcursul celor treizeci și trei de ani postcomuniști. Am scris în zeci de ocazii despre acest fenomen, așa încât nu e cazul să mă repet. Persistența tragediei te pune însă pe gânduri: dar dacă la mijloc nu e întâmplarea, ci un plan bine pus la punct, de exterminare în masă? Nici nu contează dacă rezultanta are de-a face ori nu cu vreo teorie a conspirației. Destul că am ajuns unde am ajuns. Oriunde ți-ai roti privirea, dai peste același amestec de netrebnicie și ticăloșie, din care ne-am făcut un adevărat însemn național. Cum am mai scris nu demult, pe noi nu e nevoie să ne bombardeze barbarii. În decursul veacurilor am adus la perfecțiune arta imploziei.

Bun, am scăpat de Budăi și Firea, așa cum la anterioara calamitate ne-am descotorosit de Ponta și haita lui. Dar nu va urma nimic bun, așa cum n-a urmat nici după grozăviile mai vechi. Șefii de partide profită, de fiecare dată, pentru a scăpa de câțiva indezirabili, care vor fi înlocuiți cu același tip de pirahna pescuiți din marea baltă puturoasă de partid. Solidificarea întru rău a lumii românești e una din tragediile istorice prin care am trecut. La nivelul clasei politice, schimbul de generații s-a produs, dar cu efecte catastrofale pentru societate. În locul promoțiilor de inși tarați de comunism, a apărut o pătură cu o uluitoare lipsă de caracter. Banul și puterea sunt singurii zei în fața cărora se închină. Se îmbracă la fel, vorbesc la fel, mint cu același aplomb și n-ar ezita să-și vândă mama pentru un avantaj sau o funcție.

Ceea ce pune pe gânduri e inter șan ja bi litatea acestor per sonaje. Asta în seamnă că, în profunzimi, s-a ajuns la criterii de selecție identice, care au exclus ca pe niște măsele stricate și morali tatea, și ideologia. Aproape că ți se face dor de politicienii generației libe ralo-țărănistă din anii 1990. Aceia aveau o oarecare frică de Dum nezeu – sau măcar de dosarul de la Securitate. Urmașii lor s-au născut din lacrima pură a democrației iliesciene. Nu au mamă și tată, ci doar o imensă foame de parvenire. Evident, tentațiile de azi sunt incomparabil mai mari decât cele de anțărț, când accesul la carnea și legumele distribuite prin gospodăria de partid, la o butelie și – supremă realizare comunistă! – la un automobil „Aro“ erau aspirații împlinite doar pentru aleșii aleșilor. Acum, miza sunt vilele la Monte Carlo, bolizii de ultim tip, amantele tunate și conturile din paradisurile fiscale. Cum s-ar zice, ne-am emancipat. La noi, mărimile politice nu mai fură pe înserat, prin gardul vecinului, ci direct din buzunarul plin de găuri numai de ei știute al bugetului.

Va trece și actualul scandal al azilurilor pentru bătrâni, dar rușinea de a trăi într-un stat iremediabil avariat nu va trece.

Cu o astfel de ereditate, exacerbată astăzi mai mult ca oricând, nu prea există șanse ca știrile de la televiziuni să arate în viitor altfel decât arată acum. Vor pleca actorii cabotini ai clipei, dar în locul lor va răsări o pegră identică, poate încă mai radicală, mai lacomă, mai incompetentă. Trupele rock vor cânta în aceleași hrube insalubre și primejdioase, adevărate capcane ale morții, bătrânii săraci vor fi omorâți cu zile de aceiași bișnițari de partid și de stat. Nimic nu se va schimba – nici măcar genericele fals-compătimitoare ale televizoarelor și nici rictusurile politicienilor puși cinci minute (nu mai mult) în dificultate. Iar vocile jurnaliștilor indignați vor psalmodia, la fel de inutil, aceleași lamentouri dintr-o realitate care a făcut schimb de domiciliu cu coșmarul.