România postdecembristă în ilustrații

Călin Hentea este cunoscut publicului românesc îndeosebi grație lucrărilor sale dedicate istoriei și studiului propagandei, din care cele mai cunoscute rămân, probabil, Propaganda în război (2014), Statul și propaganda (2014) și Istorie, film și propagandă (2020), dar contribuțiile sale sunt cu mult mai numeroase.

Noul său volum ilustrează ultimele decenii din istoria postdecembristă. Lucrarea de față – un album, continuă în mod firesc o contribuție anterioară, anume România. Album de istorie comunistă 1948-1989, apărută la aceeași editură clujeană, în anul 2021.

Structura albumului include o secțiune cronologică (care reunește evenimentele și momentele semnificative din ultimele trei decenii, cuprinse între 22 decembrie 1989-23 decembrie 2020, fie ele evenimente politice sau cultural-sportive interne, fie evenimente politice și militare internaționale, care au marcat implicit evoluția societății românești), aceasta fiind urmată de capitole dedicate chipurilor și întâmplărilor reprezentative din amintita perioadă. Un capitol al volumului, intitulat sugestiv Oameni și fapte, este dedicat acelor personaje din epocă valorizate de către autor pentru rolul lor pozitiv, în domeniile în care au activat, și care au marcat, prin activitatea și succesul lor, istoria României recente.

Însă cea mai amplă secțiune a albumului este dedicată politicienilor postdecembriști, de la onorabili prezidențiabili până la actori-politicieni, evidențiind căutările și dificultățile fragilei democrații românești, precum și tarele sistemului politic românesc (și ale actorilor săi) de după 1989, mai cu seamă unele constante vădit negative, precum calculele politice meschine, propaganda electorală mincinoasă, impostura, disprețul față de adversarii politici, dar și, sau mai ales, față de votanți, trădările și traseismul politic, adânc înrădăcinate în spațiul politic românesc. Autorul remarcă, de altfel, pe bună dreptate, că aproape niciun politician postdecembrist nu ar merita o statuie (p. 133), cu excepția lui Corneliu Coposu, care are deja un bust în Capitala României.

Albumul se încheie cu un capitol dedicat liderilor străini din epocă (unii influențând, direct sau indirect, evoluția politică a României), care include o selecție cartofilă, dominată de imagini uneori satirice ale liderilor lumii din perioada cuprinsă între anii 1990-2020.

Pentru contemporani (martorii scurgerii acestor decenii), evocarea fiecărui eveniment sau reper cronologic din album poate stârni nostalgii, dacă nu chiar tristețe sau dezamăgire, date fiind entuziasmul, speranțele și așteptările uriașe care animau societatea românească la începutul anilor 1990.

Lucrarea se întemeiază, în mare măsură, pe abundența colecției de cărți poștale, ilustrații și fotografii, conturată de autor de-a lungul deceniilor și îmbogățită continuu (colecție care acoperă, de altfel, diferite perioade istorice), căreia i se adaugă un important corpus de caricaturi, schițe și desene aparținând aceluiași autor și, desigur, numeroase fotografii relevante provenind din presa vremii, sau din arhivele unor agenții de presă românești sau străine. Meritul autorului constă tocmai în inspirația, iscusința și echilibrul cu care acesta a reușit să ilustreze reperele evoluției societății românești postdecembriste, dublată de rigoarea analizelor ce le însoțesc.

Demersul nu este nicidecum unul facil, dată fiind pletora de evenimente și momente care au marcat societatea românească în segmentul de timp ales. Apărut în condiții grafice deosebite, albumul rezultat reprezintă o veritabilă radiografie a unui răstimp istoric deopotrivă agitat și sinuos, de-a lungul căruia întâmplări fericite sau onorante, au stat alături de unele rele sau rușinoase, după cum subliniază autorul. Această sumă de evenimente și întâmplări care au marcat deceniile postdecembriste rămân nu mai puțin fascinante atât pentru contemporani, cât și pentru posteritate.