Poeme de Gabriel Chifu

Trupuri de-ale mele înșirate

pe marginea drumului

Îmi încordez privirea

și mă uit cu luare aminte înapoi, până departe.

Zăresc înșirate pe marginea drumului

căzute trupuri de-ale mele,

din care eu am ieșit.

Unele arată ca niște case dărăpănate.

Altele sunt înecate în lacrimi.

De unele mă rușinez, pe bună dreptate.

În unele însă inima încă bate cu putere.

(Parc-ar fi o centrală atomică

abandonată într-o lume pustie.)

Împrăștie în neștire raze.

Ce fel de electricitate e asta?

Iubirea nătângă? Visarea cu ochii deschiși

la tărâmuri noi, la cai verzi pe pereți?

Habar n-am să socotesc. Nu știu nici

care dintre trupurile astea

mi se mai potrivește acum, când sunt la ananghie.

Mai e vreunul

pe care să-l pot refolosi, să mă adăpostesc în el

și să pășesc mai departe?

Apoi viața mea

Apoi

viața mea a fost o piatră desprinsă din munte

care se rostogolește pe povârniș,

de pe piscul amețitor de înalt.

Nopțile și zilele mele se amestecau indistinct,

la fel vara și iarna,

strigătul și muțenia,

extazul și durerea,

împăcarea și disperarea.

Întâmplări de demult năvăleau peste mine-n

prezent

și-mi aminteam cu claritate clipe din viitor

niciodată trăite.

Nimic nu mai era la locul său,

se spulberase vechea rânduială.

Și nu știu cum se făcea

că pielea corpului meu

se întinsese peste fire

și tot ce fusese în afară, deodată

devenise lăuntric.

Ploua în lăuntrul meu,

creștea iarba în lăuntrul meu.

Iar pe cer, seara,

treceau nori ori sclipeau stele

tot în lăuntrul meu.

Acum înotăm printr-un râu vertical

De mult, de mult am plecat

și n-am ajuns niciodat

acolo unde-am visat.

Sau poate-am ajuns și-nveliți în răcoare,

în mireasmă de regina-nopții tulburătoare

și-n boare

de muzici dezmărginite, vindecătoare,

acum înotăm printr-un râu vertical,

de neînțeles, fără mal,

care curge în sus, care duce la cer

unde cele ce sunt nu mai pier.

Acum tot ce știam am uitat

și ne amintim nesperat

ceea ce nicicând n-am știut și n-am învățat.

Acum, mințile noastre din înălțimi

plutesc ca ielele

și scânteiază întruna ca stelele,

ale lor sunt lumile și nelumile,

pururi înluminatele mulțimi.

Cartea veche cu înțeles ceresc

Scoasă din acel sipet uitat

într-un ungher de lume friguros și scăpătat,

cartea veche, cu înțeles ceresc

azi o deschid și dau s-o citesc.

Dar literele ei se-adeveresc a fi de gheață

și la căldură pământeană se topesc,

iară privirea îmi rămâne-n ceață.

Topită, scrierea ce fusese în file ferecată

ca râul începe să curgă deodată

și, necitită, pururi se pierde, dispare.

Mă-ntreb: cartea asta cu litere de gheață

ce-ntr-o poveste se adună ca mărgelele pe ață

a fost vreodată aievea oare?

Sau e doar un vis de-al meu, părelnică boare?

Femeie tânără întâlnită pe stradă

Te-am zărit într-o zi de vară

pe strada Unirii, purtai o rochie vaporoasă, ușoară,

practic tu nu pășeai,

ci jur, jur, fără putință de tăgadă pluteai.

O, și brusc mi-am dat seama că ești greșită,

în sensul de neomenesc-desăvârșită:

ai arce, unghiuri, simetrii,

și unduiri, zâmbete, priviri, melancolii

calculate de îngeri, de ei închipuite,

de ei făurite.

Ești o briză mediteraneană într-un ținut arctic,

ești acea melodie misterioasă

care obsedant răsună în creier,

ești un leandru totdeauna înflorit,

ești o catedrală zburătoare,

ești un munte bogat în argint și în aur.

M-am apropiat de tine și ți-am cerut:

dă-mi, dă-mi o oră din viața ta,

las-o să se desprindă, să vină la mine, cel întristat,

cu timpul scurt al vieții mele să se amestece ca un

altoi

și să-l sporească, să-l înzecească.

Iar tu mărinimoasă ai fost. Mărinimoasă.

Miresmată, furtunoasă.

Dezmățată și cerească.

…E scrisă în ceruri, cu cerneală care nu se șterge,

povestea asta despre mine,

cel înserat, trăind pe datorie,

care uimitor a fost înluminat de tine,

cea greșită,

neomenesc-desăvârșită.

Ce uit ce țin minte

Uit totul.

Trecutul nu mai găsește niciodată

drumul încoace.

Întâmplările, oamenii de altădată

rămân acolo, în urmă,

îngropați sub molozul

timpului care s-a prăbușit peste ei

ca un templu cretan.

Dar eu, care uit cu seninătate totul,

pe tine nu pot să te uit.

Ce bizarerie: ai rămas vie, irumpi prin ani

în prezentul meu,

îmi ocupi gândul, îmi ocupi inima

aidoma unei armate romane pline de strălucire,

care mărșăluiește biruitoare

pe ulițele unei biete așezări scitice.

Eu care nu țin minte nimic

pe tine nu pot să mi te scot din minte.

Ești aici. Piron înfipt în memoria mea.

Obelisc triumfal în piața centrală a Capitalei.

Soare răsărit noaptea

în țara strâmtă, pecetluită și hibernală a creierului

meu,

soare care risipește întunericul, topește ghețarii

și face ca prin farmec pomii să-nverzească.

Altul

Mă tot agit, mă tot tângui

c-aș vrea să te aduc înapoi,

c-aș vrea să te ridic într-o nacelă

unde timpul n-are nicio putere,

n-ajunge, nu rănește și tu

rămâi pururi tânără,

strălucitoare ca diamantul,

proaspătă ca roua.

Dar pierd din vedere esențialul:

că eu sunt cel care te-a părăsit.

Pierd din vedere că la despărțire,

sub ochii mei, de deznădejde te-ai făcut țăndări.

Din mulțimea de cioburi

cum, cum să repari vasul

care ține apa?!

Nimic din ce e omenesc nu durează. Ah,

să nu mă mai amăgesc ieftin:

eu sunt altul decât îmi propun să fiu.

Altul decât mă cred. Altul decât mă descriu.

Altul decât mă văd în oglindă.

Iepure încercuit de vânători

Noaptea târziu, aud cum se deschide ușa încăperii

mele.

Nu zăresc pe nimeni intrând.

(Voci ale mele din trecut sau poate din viitor

îmi strigă ceva ce nu-nțeleg:

parcă ar vorbi în limba vântului,

tânguitor-poruncitor.)

Stau ghemuit în mine însumi,

pironit de spaimă

ca un iepure încercuit de vânători.

Totuși, sunt sigur, n-am cum să mă înșel:

cineva nevăzut s-a strecurat aici, înăuntru,

împarte aerul încăperii cu mine.

Iar curând, va fi și mai și,

își va face loc chiar în trupul meu,

va ajunge până în inimă și în creier,

va fi ca acasă.

O să-mi ia locul, pe nesimțite

o să-mi ia locul, n-am cum să mă împotrivesc.

Ea

Vai, cum îi strălucește ei obrazul

și ochii cum îi strălucesc.

A strâns în corpul său, cum oare?,

atâta lumină încât, sunt sigur,

dacă s-ar întâmpla vreo pană de curent,

ar putea ea să țină locul uzinei electrice

și să aprindă becurile în casele orășelului.

Vai, și pe câți bărbați

i-a fermecat ea, i-a răvășit ea, i-a subjugat ea,

cu puterea alchimică a frumuseții sale,

supraomenească parcă.

(Recunosc, și pe mine!)

Vai, și câte povești de dragoste secrete

stau îngropate în inima ei uriașă, primitoare,

așa cum stau pe fundul mării

lăzile cu galbeni și cu giuvaiere

din corăbiile scufundate ale piraților.

Cine, cine se va învrednici vreodată

să le aducă la vedere,

în versuri vii și fără de pieire?

Elefant greoi

Încerc cu disperare

să opresc petrecerea de sine, ruinarea.

Îmi născocesc mai multe brațe, mai multe picioare

în lupta asta,

și neapărat două-trei inimi, una e prea puțin.

Îmi făuresc armuri: apărat de ele

trag nădejde c-am să străbat coșmarurile.

Sunt naufragiatul care,

pierdut în largul mării învolburate,

se-agață și de-un pai.

Dar totu-i în van, n-am scăpare.

Erorile, bolile, neputințele mele,

vinovăția, eșuarea sunt clare, se văd

ca înălțimile de la Meteora în câmpia Tesaliei.

Da, cu disperare caut

să opresc petrecerea de sine, ruinarea.

Și, da, am înțeles că n-am nicio șansă:

elefant greoi care se chinuie

să se strecoare într-o încăpere

prin gaura cheii.