Poeme de Adi Cristi

La anul vom merge la mare

Întreb

sfios de întrebare

fără deschidere la mare

Aleargă cel fără picioare

cu mâinile-nvățând să zboare

Ochi orbecăind în orb

taie lumina cu un ciob

iar floarea sub talpă strivită

petale-și pune-n păr, gătită?

Răsai în calea mea o răsărită

ferită, dar căzută în ispită…

Întreb întrebător ce sunt

se poate pântecul să-ți cânt?

Să mângâi tremurul ce îți revarsă

rostogolită noapte arsă?

Să-ți suflu în urechi

zbucium de valuri

prelins pe gât să-ți unesc maluri

iar mâna blestemată să te crească

pe sâni să treacă și să pască?

Întreb sfios de întrebare

la anul vom merge iar la mare?

 

Viața nu se termină în moarte

Oprește-mi palma

cum ai opri cirezile de tauri

cu vorbe

preschimbate-n zbor de fluturi

cu fluturi preschimbați

în dinozauri

Oprește-mi năpustirea

înspre tine

sau vijelia-nvârtitoare

ce-ți pune păru-n

bigudiuri

și ochii tăi

iau nopții din culoare…

Oprește-mă să-ți fiu

singurătate

sau umbra care tot încearcă

să stivuiască-n noi

lumi disperate…

Oprește-te

și du-mă mai departe

și du-mă mai departe…

mai departe

căci viața nu se termină

în moarte.

 

Aerul cald al libertății

Stau la pândă

desenându-mi cu un pas înainte

saltul ce va urma

sau zvâcnirea împietrită în

neputință

în spaima acelui salt ireal

terminat în ridicol

Simt cum se pregătesc cuvintele

să sară din mine

sub forma poemelor

memorabile

(cred că acesta va fi poemul

nemuririi

poemul ce va picura apă vie

pe buzele însetaților, pe buzele

disperaților

pe buzele celor care sunt făcuți

să simtă

răcoarea și primenirea)

Și totuși cuvintele trec prin mine

ca transpirația prin piele

nu le simt ieșirea, evaporarea

dispariția

îmi port tricoul îmbibat

cu poemul mult așteptat,

eliberat de briza caldă de vară

care îți ridica vaporoasa rochie

atât cât să-mi aducă aminte

de noi

făcându-mi praf așteptarea

poemului memorabil

Poem

rămas doar o urmă de sare

pe tricoul meu zvântat

de aerul cald al libertății.

Privesc orizontul printre genele

apropiate

și în locul catargului îmi apare

piciorul tău alungit

cât să cuprindă de la gleznă

la capătul de nord al coapsei

mâna mea pierdută în

mângâiere.

 

Adevărata poezie de dragoste

Mi-a scris din armata americană.

Era plecată în Afganistan

Elgah Sandra

cu soțul mort, cu părinții morți

doar un băiat o aștepta acasă

o dată cu lăsarea ei la vatră…

picătură ruptă din lacrima ei,

picătură ruptă din zâmbetul ei,

picătură ruptă din destinul ei

crud și nedrept

dar plin de eroism…

Era singură

chiar dacă Armata îi acorda

toate condițiile

de huzur și de uitare de sine

Avea tot ce-i dorea inima

acolo

în perimetrul închis și securizat

al Bazei

Toate bunătățile și visele lumii

o așteptau în rafturi așezate

dar toate erau ambalate în

singurătate și consemn

într-o țară străină, hăituită de

neprevăzut

de griji neînțelese, de viață

simplificată

până la praf și grote

până la oameni ascunși de ei

între ei

Singura grijă a Sandei era

ca băiatul ei din America

să nu ajungă orfan de ambii

părinți

de tată a reușit să ajungă

pe când ea, mama, doar atât

mai avea

gândul de a rezista misiunilor

în haina armatei americane

mult prea ocrotitoare cu viața ei

și mult prea primejdioasă

cu destinul ei

de a rămâne în viață pentru

copil

așa cum copil fiind nu a avut

parte de părinți

era o femeie cu ochii învățați

să plângă

cu sufletul învățat

să-mpietrească

cu inima închisă în rugăciune

cu trupul aprins, dar închis

în temnițele dorințelor

sugrumate

avea formele ispitei și ale

poftelor poftite

fără ca vre-un gând de păcat

să o scoată afară

să o arunce în brațele

dezmățului frumos

de femeie tânără

și pedepsită să-și vadă cum

trupul se topește

fără a fi trup de lumânare

fără a fi trupul legat de rugul

refuzului de a trăi

și pentru el

cum florile nu mai sunt udate

păstrând apa pentru setea

băiatului din America…

Elgah Sandra

ofițer în armata americană

avea o misiune în Afganistan

și un băiat care o aștepta în

America!

Restul nu mai contează

restul ar putea să fie adevărata

poezie de dragoste

pentru Elgah Sandra

pentru America.

 

Deșertul buzelor tale

Simt cum deșertul mă soarbe

(doar apa mai poate să dispară

nedându-ne seama – iluzie

desăvârșită…)

a ochiului care păstrează-n pupile

formele femeilor oarbe

Mă întreb dacă a fost vorba

de apă

de acel ceva curgător

ce face din Pământ planeta

albastră

și din lacrimile tale – așteptări

ascuțite

(înfipte adânc în obrajii

căutători de degete

mângâitoare)

Simt cum barba îmi devine nisip

și nisipul – barbă

barba deșertului crește

cum mai sunt podoabele

înțelepților

cu palmele căutătoare pierdute

sau adâncite înspre esențe

În acest peisaj nemișcător

împietrit și neiertător

doar formele dunelor

alunecătoare

mă fac să cred

că și în moarte există mișcare

Și în moarte există cineva care

să ne spună

că prin deșert nu te poți rătăci

chiar dacă totul se schimbă

de la o dună la altă dună

De parcă într-un deșert ar fi

mult mai multe deșerturi

fiecare cu misterul și legile lui

când totul s-ar multiplica

de la dispariția mea,

la dispariția ta

Atunci ne-am regăsi mai

neînsemnaţi

mai singuri în această imensă

singurătate

pentru care nimeni nu ar mai

plusa

pentru care nimeni

la tablă nu ne-ar mai scoate…

Am fi ceea ce suntem de fapt

două mâini bălăbănindu-se

doi pași împleticiți

în mișcări fericite

și o tăcere împrietenită

cu cele două firicele de nisip

pe buzele tale nimerite…