Despre doliu

 

Doctorul Virgil Feier iubea cu pasiune alteritatea, diferența, contrastele și distanțele. Îi aduc acest ultim omagiu, convins că ortodoxul care era ar fi apreciat fervoarea și înălțimea intelectuală a rugăciunii de doliu spusă de fiul evreu, Leon Wieseltier, pentru tatăl său.

Și a urmat tragedia. Ziua de 24 martie 1996, 5 Nisan 5756, și

intrarea cvasiautomată în ritualul de doliu. „În anul care a

urmat, am spus rugăciunea cunoscută sub numele de kaddish,

de câte trei ori pe zi, la slujba de dimineață, la aceea de după –

amiază și la cea de seară, într- o sinagogă din Washington,

iar atunci când eram plecat, în sinagogi din alte părți.“ Un

an de rugăciuni, un an de doliu. Un an început cu o tragedie și urmat de

îndată de întrebări naive, de întrebări grave.

Ce e kaddish-ul, de fapt? Ce înseamnă și în

ce constă semnificația secretă a acestui

obicei? Așa cum nu- i stă în fire, Leon Wieseltier

acceptă mai întâi provocarea și abia apoi

reflectează pe marginea ei. Nici nu prea are

încotro. Kaddish-ul trebuie spus de fiu pentru

salvarea sufletului tatălui. Fără să aleagă și

urgent.

Dar mai întâi alege. Alege și acceptă.

Din datorie? De frică? Pentru că intuiește

că acest an îl va schimba profund? Pentru

că va exista un Leon de până la kaddish și

un Leon de după kaddish? Pentru că vor fi,

de- acum, doi Leon Wieseltier: Leon, fiul lui

Mark, și Leon orfanul? Din toate aceste

motive, dar mai ales pentru că știe că nu va

fi capabil să-și izoleze „restul existenței de

impactul acestei obscure și încordate practici“.

Obscură? Încordată? Adjectivele ard, adjectivele

avertizează. Așa cum este prizonierul numelui,

Leon va fi prizonierul kaddish –ului.

Dar ce ascunde, în fond, acest cuvânt

care se relevă, iată, pe dimensiunea în spăi –

mântătorului? Encyclopedia Britannica îl

definește în linie doxologică: imn de laudă

adresat lui Dumnezeu, „recitat de obicei în

aramaică la sfârșitul principalelor momente

ale slujbelor din sinagogă. Nucleul rugăciunii

este fraza «Mărit și sfințit fie mărețul nume

al lui Dumnezeu în întreaga lume creată de

El după voința Sa. Fie ca El să-și înfăptuiască

regatul în timpul vieții și- al zilelor tale». Cei

prezenți în sinagogă răspund: Fie -I mărețul

nume pe veci binecuvântat“. Și tot acolo se

spune că există o formă lungă și o formă

scurtă a kaddish-ului.

The Encyclopedia of Judaism adaugă

formulei preexistente două noi structuri:

kaddish –ul rabinilor și kaddish– ul orfanilor.

Acesta din urmă diferă de kaddish -ul complet

prin absența unui paragraf. Este recitat de

persoanele în doliu, timp de unsprezece

luni după extincția părintelui. Dar, atenție,

el nu cuprinde nicio referire la moarte sau

la doliu; doar atunci când e recitat la

înmormântare se include un pasaj ce vorbește

despre învierea morților. Așadar, nimic

neclar, nimic misterios. Originea rugăciunii

pare să se situeze undeva în secolul al

XIII -lea și este aproape sigur legată de morții

evrei din vremea Cruciadelor. Ca rugăciune

de doliu, kaddish -ul s -a generalizat începând

cu secolul al XV- lea.

Astfel privite lucrurile, totul

pare limpede, clasificabil,

logic. Dar de ce e „o practică

încordată și obscură“? Și

de ce simbolistica rugă –

ciunii „se infiltrează

pretutindeni“? În fond, care „simbolistică“? A cui? A situației? A textelor pe

care, timp de un an, Leon Wieseltier le va căuta, cerceta și interpreta? A vieții?

A vieții. Doar ea îngăduie simbolurilor să pătrundă peste tot, mai ales c -o

face cu detașare, pe nepusă masă. Simbolul are funcția de-a veghea: el

transformă „un anotimp al durerii“ într- un „anotimp al reînnoirii sufletului“.

Transformare pentru care Leon Wieseltier nu e pregătit. N -are cum fi pregătit.

Deocamdată, abia dacă s -a obișnuit cu sonoritatea stranie, de două ori stranie,

ebraică și aramaică, a textului: „Preamărit și sfințit/ fie-I numele cel mare/

în lumea pe care- a creat- o…“. Preamărit și sfințit.

Prea puțin loc pentru simbolism, aici, și încă mai puțin pentru „reînnoirea

sufletului“. În mod clar, scriitorul anticipează. Năzuiește la schimbare și

dorește ca din anotimpul tristeții să treacă direct în anotimpul „sufletului

renăscut“. Dar cum s- o facă? N- are cine să- l ajute, n- are cum să găsească

drumul, trapa, tunelul de trecere dintr- o stare în alta, dintr- o lume în alta.

Soluția există, e acolo, la îndemână: cartea, studiul. Descoperirea sufletului

propriu va însemna, așadar, încă o luptă cu cartea, încă un dans cu cartea.

Greu de găsit ceva mai atrăgător, ceva mai la îndemână, ceva mai evreiesc.

De -acum încolo, lucrurile se vor desfășura limpede, liniar, fără surprize. Fără

surprize? Desigur, vor exista mari revelații intelectuale, secrete ascunse în

texte (cabalistice, numerologice) vor răsturna ipoteze și vor nărui certitudini.

Dar direcția a fost trasată. Iar la capătul ei – sufletul. Sufletul reînnoit.

Moartea a creat impasul, moartea trebuie să- l depășească. Evident,

prin texte. Texte moarte, rămase prin biblioteci obscure, prin librării bizare

precum aceea a fraților Moshe și Shlome Biegelenstein –, aprige în

neînduplecarea lor, purtătoare de adevăr și purtătoare de orgoliu. Câte cărți,

atâtea certitudini. Și doar un singur kaddish, fragil, pâlpâitor, enigmatic.

Kaddish– ul orfanilor. Pe acesta îl va căuta Leon Wieseltier fără să știe că el

există. Fiul se supune ritualului, pentru a observa foarte repede că ritualul e

imperfect. Că sensurile sunt imprecise. Dar cu atât mai bine pentru interpretări!

Ele înfloresc acolo unde precaritatea ritualului lasă loc inițiativei umane.

Dar le lasă cu adevărat? Dar dacă departe, în adâncimea timpului și în

orizontul tulbure al spațiului, totul e doar un joc al cărților? Dar dacă ceea ce

i se pare a fi contradicție, nepotrivire, originalitate e doar evoluție? Umană,

simplă, banală, umilă acumulare a experienței?

Doar un palimpsest opac, din cale -afară de

transparent dacă ai timpul, dacă ai vocația,

dacă ai disperarea să- l descifrezi.

În fond, lucrurile sunt simple: kaddish-ul

trebuie spus timp de unsprezece luni pentru

salvarea și curățarea de păcate a celui mort.

Adică atâta timp cât sufletul îi plutește între

cer și pământ, în căutarea odihnei. Fiul îl

spune pentru tată, pentru că aceasta e relația

puternică în lumea tradițională. Ivit în

asprimea deșertului, kaddish– ul trebuia să

confere continuitate și forță acolo unde nu

erau decât spaima și oroarea de moarte.

Rugăciunea îl întărește pe fiu după ce i- a

atârnat în spinare o greutate aproape imposibil

de dus. Invocându -l pe tată (o invocație

indirectă, pentru că mortul nu e pomenit

nici măcar o singură dată pe parcursul

rugăciunii), ajungi să stai de vorbă cu tine.

Firește, după ce ai stat de vorbă cu Dumnezeu.

După ce Dumnezeu ți- a îngăduit să treci

de la tată la tine. Cu povară cu tot.

Cu povara cărților, la Leon Wieseltier.

Pentru că aceasta corespunde naturii lui

adânci, pentru că are nevoie de ajutor

împotriva insuficienței („inadequacy“) sale

religioase. Și filiale? Și intelectuale? Iată

motivul pentru care apelează la cea mai

precară dintre formulele culturale: jurnalul.

Notația zilnică. Scrisul semiautomat al

impresiilor, al ideilor, al sentimentelor.

Când le are. Când nu le are, antologhează.

Citește, traduce, transcrie, comentează.

De comentat nu uită să comenteze. Pentru

că e înclinat și spre așa ceva. Și spre

cârteală. Și spre sarcasm. Un hermeneut

al nefericirii.

Timp de un an, Leon Wieseltier

navighează în masa informă

de tomuri antice, medievale și

moderne și regândește înțe –

lesurile kaddish-ului. O face ca

într- un balet metafizic, fără

sistem, citind cărțile așa cum le găsește, așa

cum îi sosesc. Trăiește sub regimul urgenței,

privat de luxul studiului sistematic. Trăiește

cu spaimă, cu nerăbdare, cu o curiozitate ce

n- are de- a face cu știința. Se scaldă în aceste

cărți ca -ntr- o baie tragică și tocmai de aceea

nu- l interesează nici impactul istoric, nici

analiza conceptuală“. Singurul context e cel

al suferinței, singura limbă pe care- o vorbește,

pe care -o va vorbi, e limba doliului. Cu umi –

lință, recunoaște: „N -am aspirat la înțelegerea

deplină“. Deși ar vrea, și cât ar vrea! Însă

contabilitatea divină e categorică: se va ruga,

va studia timp de un an. După aceea, va trebui

să renunțe: „Surse mai erau, dar nu mai era

timp.“

Și iată, încă din primele pagini ale cărții, două concepte: „Eram neclintit

în obligația mea și un hoinar în tradiția mea“. Obligație și tradiție. Ca niște

chingi de oțel, ele vor domina de la un capăt la altul al cărții demersul lui Leon

Wieseltier. Obligația fiului și tradiția evreului. Două lucruri pe care le- a părăsit

(„Îmi plăceau prea mult femeile și vinul“, avea să spună cândva), pe care le-a

uitat, dar care năvălesc acum peste el. Năvălesc cu o asemenea impetuozitate,

încât nu poate decât să se supună. A renunța la una dintre ele înseamnă a

renunța la amândouă. A renunța la amândouă înseamnă a renunța la tot.

Și totuși, o portiță există. Cine- a evadat o dată va mai evada: „obligația“

e fermă, formalizată, inflexibilă. Așadar, nicio scăpare în această direcție.

Atunci, va evada prin texte, alături de texte. Fiul lui Mark nu e neapărat și fiul

tradiției lui Mark. Tatăl nu poți să ți- l construiești, dar poți să- ți construiești

o tradiție. Sau măcar să te iluzionezi cu asta. Și ce prilej mai bun decât kaddish-ul?

Ce prilej mai nimerit să -ți întărești sufletul decât renunțând, pentru o vreme,

la tot ceea ce alcătuise sufletul tău? Există o vreme a despuierii de suflet și o

vreme a reinventării sufletului. Dezbrăcarea de suflet ți- a făcut- o moartea.

Ți- a arătat cât de neînsemnat ești, ți -a arătat cât de însemnat poți fi.

(Fragment din ediția revăzută a cărții Despre doliu, în curs de apariție la Editura Polirom).