Ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din 5 aprilie 2023

În ziua de 5 aprilie 2023 s-a întrunit Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor, rezultat în urma alegerilor din Filiale, din Comitet făcând parte următorii membri: Președintele U.S.R., Prim-vicepreședintele U.S.R. și câte un reprezentant al Filialelor cu peste 150 de membri, care poate fi Președintele Filialei sau un reprezentant decis de Comitetul de Conducere al acelei Filiale. Președintele Uniunii Scriitorilor, Nicolae Manolescu, a propus numirea unui consilier al președintelui și a numirea directorilor departamentelor Uniunii, toate propunerile fiind adoptate prin vot de Comitetul Director. Întrucât numirea membrilor Comisiei de Validare este atribuția Comitetului, a fost stabilită componența acestei Comisii și aprobată prin vot.

Comitetul a decis Premiile Festivalului Internațional de Literatură „Tudor Arghezi“ de la Târgu Jiu și Premiile „Garabet Ibrăileanu“.

Pentru ediția a VI-a a Simpozionului Interferențe literare româno – maghiare, s-a propus traducerea din limba maghiară în limba română a volumului Ejszakak a zenben (Nopți Zen), autor Balazs Imre Jozsef, apărut la Editura Lector Kiado, precum și traducerea din limba română în limba maghiară a volumului Urma, autor Adrian Alui Gheorghe, Editura Cartea Românească. Toate propunerile au fost aprobate prin vot.