Prolog cu Amber Athey

Probabil că pentru Amber Athey cineva ca mine ar fi, din prima

clipă, un personaj suspect. Nu împărtășesc în totalitate agenda

ideologică a dreptei, iar pe cea de stânga o detest pentru

excesele ei. Sunt „pro-choice“ (cum se spunea pe vremuri,

adică acum vreo trei ani: astăzi, termenul tinde să devină,

în limbaj conservator, „abortion rights“, ceea ce măcar îți

indică de la început despre ce e vorba). Și asta dintr-un calcul logic simplu și

o convingere adâncă: omul este stăpânul corpului său, parte integrantă din

personalitatea sa. Dacă nu ar fi așa, n-ar exista condamnări la închisoare.

Recluziunea se aplică trupului, nu minții, care, poate, a comis infracțiuni —

de pildă, măsluirea unor documente bancare sau comiterea unor crime în

spațiul virtual. Or, dacă justiția încarcerează, pretutindeni, trupul și nu mintea

celui vinovat, înseamnă că omul are tot dreptul să hotărască ce se întâmplă

cu el și în el, din punct de vedere fizic. I-am studiat pe sinucigași și simt că

am deslușit câte ceva din motivațiile lor. Iar eutanasia mi se pare, pe an ce

trece, tot mai puțin absurdă.

Nu sunt un habotnic, am puncte de vedere nuanțate în privința bisericii

și a religiei, în general. Pentru mine, credința e un set de reguli etice, și nu

o dogmă pe care s-o urmez orbește. Afilierii înguste îi prefer ecumenismul

și ritualurilor pompoase simplitatea reculegerii solitare. Îi respect pe cei

capabili de o viață evlavioasă și

sunt convins că religia poate fi un

factor civilizator și un viguros

agent al binelui. Sunt, însă, prea

nedisciplinat în căutările mele și

deloc intransigent în țintele pe

care mi le stabilesc pentru a răspunde

chemărilor vreunei congregații.

Admit dreptul tuturor de a crede

ce vor, nu am însă imboldul de a

mă înregimenta. Într-un cuvânt,

sunt un individualist circumspect,

ironico-sceptic și suspicios, întro

lume în care colectivismele au

reînceput să-și arate latura

mușchiuloasă.

În schimb, probabil că Amber

Athey ar aprecia faptul că sunt un

anti-comunist intratabil și un

adept necondiționat, chiar

fundamentalist, al pieței libere.

Anti-comunist sunt din convingere

adâncă, pentru că treizeci și cinci

de ani din viața mea s-au scurs în

blestematul regim imaginat de

Marx și Engels, și perfecționat de

Lenin și Stalin. Cuiva care și-a

petrecut primele decenii într-o

carceră fetidă, hrănit cu lături, cu

botnița la gură, ca să nu rostească

decât sunete nearticulate, nu

trebuie să-i explici binefacerile

prosperității materiale și ale libertății

intelectuale. Cred în piața liberă,

deoarece numai ea, în istoria

omenirii, a fost capabilă să asigure

prosperitatea unui număr însemnat

de indivizi. Toate celelalte experimente

politico-economice au provocat

dezastre, sărăcie și moarte.

După cum se vede, sunt

lucruri simple și chiar — dacă în

lumea de azi cuvântul nu și-ar fi

pierdut orice sens — de bun-simț.

Pentru că le-am exprimat public,

am fost etichetat de chiar primulministru

al țării, plagiatorul Ponta,

drept „fascist bătrân“ și „neo-nazist“. I-am răspuns că, nefiind de stânga, nu

mă revendic de la una din cele două mari maladii politice ale secolului al XXlea

(a treia fiind comunismul). Numai capetele pătrate mai insistă azi pe

calificarea fascismului ca având origini de dreapta, când Mussolini era un

fanatic al lui Lenin, iar Hitler a inventat ideologia național-socialistă a clasei

muncitoare din Germania.

Și tot pe baza pozițiilor mele mai degrabă de centru (e drept,

asezonate cu destule înflorituri stilistice, pentru a-mi face

discursul mai convingător), unii dintre colegii mei, intelectualii

(vorba Elenei Ceaușescu), nu obosesc să mă eticheteze drept

ultra-conservator“. Las’ că sintagma în sine e ineptă. Ce mai

poate adăuga adjectivul „ultra“ unui concept politic cu o

carieră onorabilă, verificată în decenii — și chiar secole, dacă acceptăm că

denumirea îi aparține lui Chateaubriand, care a folosit-o pentru prima oară

în 1818, în perioada Restaurației dinastiei Bourbon, iar principalul ei teoretician

în secolul al XIX-lea a fost Edmund Burke? Nu-i trece nimănui prin cap să

spună „ultra-comunist“, dar toți netrebnicii își rotunjesc concupiscent buzele

când e să adauge o nuanță acuzatoare unui termen pe care nu știu să-l

definească, dar care le dă frisoane. Conservatorismul e, pur și simplu, o

doctrină a prudenței. Conservatorii admit, evident, că schimbările trebuie

să se producă. Dar ele trebuie făcute în așa fel încât să nu distrugă avantajele

și pozițiile economice și sociale deja dobândite. Orice altă definiție dovedește

doar incultură și rea-credință. Ori extremism de cea mai joasă speță.

Susțin valorile confiscate abuziv de stânga, dar pe care dreapta onorabilă

nu le respinge nici ea: egalitatea de șanse, drepturile femeilor și ale minorităților,

nediscriminarea rasială și condamnarea antisemitismului. Alunecarea (ca

să nu spun prăbușirea) spre stânga și extrema stângă a multor intelectuali

români provine mai degrabă din frustrare decât dintr-o convingere profundă.

Cum majoritatea scriitorilor de succes de la noi s-au declarat ori au fost

etichetați ca fiind „de dreapta“, invidia i-a făcut să se aplece, în barca instabilă

a tranziției, înspre o stângă imaginară, idealizată, și nu contondentă și

intolerantă, așa cum e în realitate.

Amber Athey n-ar înțelege, din aceste motive, nimic nici din scena

intelectuală din România. Ar fi și destul de greu. Rareori a existat în istoria

unei țări mai multă incoerență și mai mare debandadă pe scena publică.

Oricât de mult te-ai strădui, n-ai să descoperi nicio logică în felul în care se

desfășoară viața politică a țării. Încă din anii 1990, s-a văzut cu limpezime că

la noi e imposibil să formezi alianțe solide și eficace între partide care pretind

că se situează de aceeași parte a spectrului ideologic. Eșecul Convenției

Democrate a reprezentat un test dureros. La fel, apropierea dintre Partidul

Democrat și Partidul Național Liberal s-a dovedit a fi o catastrofă, chiar dacă,

finalmente, cele două formațiuni s-au unificat sub denumirea partidului cu

un pedigree politic mai impozant. Prestația lor ulterioară a fost ilogică,

inconsistentă și, pe alocuri, dezastruoasă.

În schimb, tot în anii 1990, a funcționat impecabil complicitatea vinovată

dintre partidele de stânga și cele de extremă stângă. Soliditatea Patrulaterului

Roșu (alcătuit din PDSR — actualul PSD —, PRM-ul lui Vadim Tudor,

naționaliștii șovini din PUNR și

neocomuniștii din PS), sub condu –

cerea inenarabilului Nicolae Văcă –

roiu, n-a putut fi zdruncinată nici

de haosul din economie, nici de

totala lipsă de viziune a unui biro –

crat provenit din rândurile Comite –

tului de Stat al Planificării — adică

instrumentul de control al co mu –

niștilor asupra economiei naționale.

Dacă au fost buni la ceva, Văcăroiu

și Stolojan, alt frânar în procesul

de dezvoltare a țării, au excelat în

multiplicarea proble melor omului

de rând și în ticăloșia deciziilor

administrative.

Uimitor e, în acest rococo

stupefiant, că experimentele contra

naturii — asocierea la guvernare

a liberalilor și a socialiștilor — au

adus dacă nu prosperitate, măcar

o aparență de pace socială. Uniunea

Social-Liberală (care i-a inclus,

alături de cei doi senior partners,

pe conservatorii turnătorului

Voiculescu și patrioții furibunzi

din PUNR) a guvernat discreționar,

anulând ideea de opoziție și de

democrație. N-au existat greve,

vocile critice au fost amuțite,

televiziunile s-au aliniat servil

întru proslăvirea „providențialilor“

Crin Antonescu și Victor Plagiator

Ponta. Grupuri masive de intelectuali

(ce includeau și niscaiva turnători)

s-au grăbit să asigure Uniunea

Europeană că totul e în regulă în

România, că uzurpatorii n-au ajuns

la putere prin lovitură de stat și că

boborul e fericit până peste poate.

Același scenariu,

într-o variantă

soft, îl trăim și

azi, când PNL și

PSD și-au refăcut

convenabil ma –

riajul. Nu tu proteste, nu tu greve de proporții, nu tu dezvăluiri ale presei

despre abuzurile puterii. Norii suavi ai unei dulci paralizii atârnă deasupra

țării, narcotizată de falsa stabilitate indusă de înțelegerile a două partide de

rechini lacomi, care nu au ratat nicio ocazie de a prădui și distruge. Învățământul,

aflat oricum în agonie, a primit lovitura de grație din partea unui ministru

suprarealist, Ligia Deca. Deși distinsa ingineră, specialistă în navigație și

transport maritim, îți lasă impresia că tocmai a coborît dintr-o navă spațială

extraterestră. Cu toate că există o lege care obligă la alocarea a cel puțin 6 la

sută din bugetul de stat învățământului, în perioada în care educația a fost

declarată, de la cel mai înalt nivel, prioritatea absolută a societății românești,

cele două partide care se simt atât de bine împreună au binevoit să acorde

doar un meschin 2,3 la sută. Adică exact banii suficienți pentru a plăti

înmormântarea ideii de educație.

Citind cele de mai sus, Amber Athey ar ajunge la concluzia că bat câmpii,

ca mai toți românii care știu să citească și, vorba lui Caragiale, nu se pot

împiedica să nu scrie. Dar cine e Amber Athey și ce gândește ea am să vă spun

în articolul următor.

P.S. Un indice al gradului de analfabetism care a cuprins România e

folosirea, de la primul la ultimul om din stat, a cuvântului rotativă, pentru a

desemna alternanța la putere a PNL și PSD. O simplă consultare a DEX-ului

le-ar fi arătat că habar n-au despre ce vorbesc. Rotativ(a) poate însemna, ca

adjectiv, „circular“ sau, ca substantiv, „mașină pentru tipărirea ziarelor și a

publicațiilor de mare tiraj, care are forma de imprimare și suprafața de

presiune cilindrice“. Probabil că le-a fost teamă că vocabula corectă, rotație,

amintește prea mult de „rotația cadrelor“ din vremea răposatului Ceaușescu.

Niciun pericol: ceea ce fac plagiatorii de doctorate actuali depășește elucubrațiile

dictatorului cu patru clase.